Sylvi & Peter.JPG
Fra venstre: justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug og nestleder i Stortingets justiskomité Peter Frølich (Begge foto: Stortinget)

KS Bedrift fremmer brann og redning på politikernes agenda

Nyheter fra KS Bedrift brann og redning • Brann og redning

KS Bedrift Brann og Redning har i løpet av kort tid både møtt justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug og Høyres fraksjonsleder i justiskomiteen Peter Frølich.

I begge møtene var KS Bedrift opptatt av å formidle hovedbudskapet om et behov for en helhetlig og strategisk gjennomgang av brann- og redningstjenesten i Norge.

Det er gått ti år siden siste stortingsmelding. Samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet har gjennomgått store endringer på disse årene, særlig etter Gjørv-kommisjonens gjennomgang av norsk beredskap etter terroranslaget 22. juli 2011.

Brann og redning står for tur
Politiet og helse har hatt stor oppmerksomhet de siste årene, og dette har vært nødvendig. KS Bedrift mener imidlertid at brann- og redningstjenesten bør gjennomgås og vurderes i forhold til oppgaver, roller, ansvar, kompetanse og finansiering.

Dette budskapet har vi vært tydelige på både overfor justisministeren og Høyres fraksjonsleder. Det gjenstår å se om vi klarer å skape flertall på Stortinget for en slik gjennomgang.

KS Bedrift skal i løpet av vinteren gjennomføre møter med alle partifraksjonene i Stortingets justiskomite for å oppdatere justispolitikerne om både status og framtidige utfordringer innenfor brann- og redningstjenesten.

Søker bred politisk støtte
KS Bedrift håper at et forslag om ny stortingsmelding om brann og redning kan samle så bred politisk støtte som mulig. Dette både for å øke sannsynligheten for et flertall på Stortinget, og ikke minst for å sikre en så bred og tverrpolitisk forankring som mulig.

Vi har samtidig, i samarbeid med Nedre Romerike brann og redningsvesen, invitert alle medlemmene i justiskomiteen på besøk på hovedbrannstasjonen på Lørenskog for å lære mer om tjenesten.