Bilde Sps besøk til NRBR 15. juni 2018.jpg
Senterpartiets fraksjon til justiskomitéen var på «studietur» hos KS Bedrift-medlemmet Nedre Romerike brann- og redningsvesen. Fra venstre: brannsjef Jan Gaute Bjerke, NRBR; rådgiver Inger Karin Arntzen, Sp; stortingsrepresentanter Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl; fagleder beredskap brann og redning Øistein Gjølberg Karlsen, KS Bedrift.

Sps justispolitikere besøkte Nedre Romerike brann- og redningsvesen

Brann og redning

Senterpartiets fraksjon i justiskomitéen med Jenny Klinge, Emilie Enger Mehl og Inger Karin Arntzen besøkte den 14. juni Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR). Besøket var arrangert som et samarbeid mellom NRBR og KS Bedrift.

Vi fikk diskutert behovet for en helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenesten med tanke på oppgaver, finansiering, kompetansebehov og struktur.

Det ble også tid til en demonstrasjon av frigjøring av fastklemt person i personbil. NRBR leverte en svært realistisk demonstrasjon som gjorde inntrykk.

-Artikkelen fortsetter under bildet- 


NRBR demonstrerer frigjøring av fastklemt person for Sp-politikere (Foto: Øistein Gjøberg Karlsen).

KS Bedrift har som ambisjon at alle fraksjonene i justiskomiteen skal få besøke brann- og redningstjenesten for å få et oppdatert inntrykk av oppgaver og utfordringer.

Vi synes det er viktig å skape slike arenaer for dialog mellom en profesjonell brannledelse og folkevalgte som vedtar lover og gjør prioriteringer på nasjonalt nivå. 


Fra øvelsen (Foto: Øistein Gjøberg Karlsen)