Øvelse.jpg

Strategi- og handlingsplan 2017 - 2019

Brann og redning

KS Bedrift Beredskap, brann og redning arbeider målrettet for å bedre rammevilkårene for brann og redningsvesenene og er et faglig møtested for medlemmene. Nå er strategi- og handlingsplan for perioden 2017 - 2019 klar.

Samfunnssikkerhetsmeldingen, brannstudien fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), nærpolitireformen med samlokalisering av politiets 112-sentraler og branns 110-sentraler, kommunestrukturreformen, Program for forbedring av nødmeldingstjenesten mm vil legge føringer for beredskap, brann og redning i år framover.

KS Bedrift styrker derfor arbeidet over for medlemmene ved at det er opprettet et ordinært næringspolitisk område for medlemmene og ansatt en fagsjef for beredskap, brann og redning. Et utvalg bestående av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer er medlemmenes representanter. Disse er med på å styre KS-bedrifts arbeid på beredskap-, brann- og redningsområdet.


Last ned: Strategi- og handlingsplan 2017 - 2019