Pensjon - iStock.jpg
Den nye offentlige tjenestepensjonen blir en viktig del av brann- og redningsselskapenes rammevilkår fremover. (Foto: iStock)

Tjenestepensjonen for brann og redning er i endring

Brann og redning

For brann og redning er pensjon en viktig del av rammevilkårene. På Bedriftenes Møteplass 2018 vil Silje Aslaksen, seniorrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet, skisse opp hvordan ordningen blir og hva det innebærer for bedriftene som følger den. 

- Den offentlige pensjonsordningen er nå i støpeskjeen. Det er viktig at vi får en modernisert og bærekraftig ordning som ivaretar bedriftenes interesser, sier Frode B. Nilssen, direktør for KS Bedrift Arbeidsgiverservice.

De fleste medlemmene i KS Bedrift vil bli berørt av forhandlingene om ny offentlig pensjonsordning. Forhandlingene startet opp 7. februar og skal være ferdige den 2. mars.

-Som arbeidsgiver- og næringsorganisasjon følger KS Bedrift nøye med i utformingen av den nye offentlige tjenestepensjonsordningen, legger Nilssen til.

På Bedriftenes Møteplass 2018 får du høre mer om forhandlingsresultatet og hva det vil innebære for brann- og redningsbedriftene som følger ordningen.

Les mer og meld deg på