2018-02-02 Runar Sjåstad.jpg
Runar Sjåstad er energi- og miljøkomiteens saksordfører i behandlingen av SPs forslag

Ap vil frita mindre selskap fra krav om funksjonelt skille

Energi

Arbeiderpartiets stortingsgruppe vedtok onsdag kveld å støtte Senterpartiets forslag om å frita selskap med under 30.000 kunder fra kravet om funksjonelt skille.

Dermed har Senterpartiets forslag det største partiet på Stortinget i ryggen.

«Mange av Ap-representantene deltok i behandlingen av Energiloven i 2016, og kjenner saken godt. Også i forrige behandling var partiet kritisk til kravet om funksjonelt skille for alle, og ønsket at Norge skulle ha tilsvarende grense som EU. Vi vedtok å støtte Senterpartiets forslag uten særlig debatt», sier Runar Sjåstad.

Finnmark-representanten er energi- og miljøkomiteens saksordfører i behandlingen.

I EU er grensen for når selskap må innføre selskapsmessig og funksjonelt skille trukket ved 100.000 kunder.

Sjåstad skal i ukene fremover motta de øvrige partienes merknader til saken, før innstillingen legges frem 8. mars. Stortinget skal fatte vedtak i saken 16. mars.

Forslaget er nå avhengig av Kristelig Folkepartis støtte for å oppnå flertall. Under forrige behandling motsatte KrF seg kravet om funksjonelt skille for alle, og stemte imot regjeringens forslag.