2019-01-18 Asle og Jon Eirik FOTO MORTEN BRAKESTAD.jpg
Direktør KS Bedrift Energi Asle Strand og styreleder KS Bedrift Energi Jon Eirik Holst. Foto: Morten Brakestad
Dette betyr den nye regjeringsplattformen for kraftbransjen:

Grensen for funksjonelt skille senkes

Energi

«En historisk regjering, med en historisk dårlig start», er kommentarene som går igjen etter at det i går kveld ble klart at partiorganene i Høyre, FrP, V og KrF godkjente regjeringsplattformen. Vi mener det er svært uheldig at man senker grensen for når det funksjonelle skillet må innføres.

I regjeringsplattformen utgått av Høyre, FrP, V og KrF senkes kravet om funksjonelt skille til 10.000 kunder. Grensen som ble satt i vedtaket fra Stortinget var på 30.000 kunder. I tillegg foreslås det å urede og fremme utjevning av nett-tariffer.

-Dette bærer preg av å være resultatet av en hestehandel mellom partiene, slår direktør Asle Strand fast.

Grensen for krav om funksjonelt skille nedjusteres

Skjebnen til energilovens paragraf om funksjonelt skille ble avgjort i går kveld. Det fikk ikke det utfallet vi hadde håpet på, eller det utfallet Stortingets flertall i fjor vår vedtok.

- Det er bra at mange selskap slipper kravet om funksjonelt skille. Samtidig kan denne senkede grensen være et hinder for fusjoner mellom flere av de mindre selskapene, dersom det fusjonerte selskapet bikker 10 000 kunder, sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

-Dette vil i så fall være i strid med en utvikling flere av regjeringspartiene har ønsket; at de minste enhetene fusjonerer, legger han til.

Jon Eirik Holst, styreleder i KS Bedrift Energi og adm. dir. i Hammerfest Energi, mener føringene fra den nye regjeringen er uheldige.

-Dette går ut over forutsigbarheten og sender uklare signaler til selskaper som er i samtaler med naboselskapet. I tillegg forstyrrer dette, for flere selskap, allerede igangsatte prosesser rundt det selskapsmessige skillet, som alle må innføre, sier Holst.

Går utover forutsigbarheten

Andres Sætre, administrerende direktør i Tinn Energi, mener dette punktet i regjeringsplattformen virker tilfeldig.

-Bransjen er ikke tjent med at viktige vedtak endres så hyppig som dette. Det går utover forutsigbarheten, som er svært viktig for bransjen, sier Andres Sætre, adm. dir. i Tinn Energi.

Tinn Energi skal igangsette forhandlinger om fusjon med naboselskapet Hjartdal. Om planene gjennomføres, vil det fusjonerte selskapet vil bikke 10 000 kunder. Sætre vil foreløpig ikke spekulere i hva regjeringens nye føringer har å si for prosessen.

Skyve på tidsfrist for skille?

Alta Kraftlag, med sine rundt 13 000 nettkunder, er dermed et av selskapene som rammes av det nye kravet. Administrerende direktør Per Erik Ramstad er hoderystende.

- Det er rett og slett skremmende hvordan denne regjeringen går inn for å styre detaljene i folks liv – fra abortrettighetene til mennesker i en sårbar situasjon, til hvordan virksomheten i kraftlag i distriktene skal driftes, sier han.

Alta Kraftlag har i ett år jobbet med hvordan selskapet skal møte kravet om det selskapsmessige skillet, et krav som gjelder fra 2021.

- Nå er plutselig kortene helt stokket om. Helt umiddelbart tenker jeg at når man må starte denne prosessen på nytt, bør man også skyve på tidsfristen i 2021. Og da er vi plutselig over i en ny regjeringsperiode, hvor en annen koalisjon kan ha flertall, sier Ramstad, og hinter dermed om at omkampen bør tas.

- Det er ikke en tradisjon for å omgjøre politiske vedtak, men den nye regjeringen viker fra dette. Dermed bør vi sørge for at denne saken ikke er over, sier han.

Utjevning av nett-tariffer skal utredes

KrF har fått med et punkt om utjevning av nett-tariffer. Det slås fast at en utjevning skal utredes, og vi har forhåpninger om at det denne gangen vil bli gjennomført en ny, grundig utredning.

-Jeg er i tvil om begrepet «fremme» tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere, er sammenslåing eller det vi i KS Bedrift Energi ønsker, en utjevningsordning, avslutter Strand.