Kjell-Børge Freiberg.jpg
Kjell-Børge Freiberg (Arkivfoto)
Olje- og energiminister Freiberg om lik nettleie:

-Dette er et viktig tema som jeg er opptatt av

Energi

Senterpartiets Ole André Myhrvold har sendt spørsmål til olje- og energiministeren om utredningsarbeidet for å se på tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere er igangsatt.

Bakgrunnen er at det i Granavolden-plattformen (regjeringserklæringen til Høyre, FrP, Venstre og KrF) slås det fast at det skal utredes og fremmes tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett.

Er utredningen igangsatt og når legges tiltak frem?

Myhrvold stiller også spørsmål ved når olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg ser for seg å legge frem tiltak for å utjevne nettleien.

Tidligere har stortingsflertallet bedt regjeringen utrede det samme, men regjeringen valgte i sitt forslag til statsbudsjett for 2019 å ignorere denne bestillingen.

Myhrvold begrunner videre spørsmålet sitt med at mens dette utredningsarbeidet pågår foregår det omstruktureringer og forsøk på omstruktureringer rundt om i landets energi- og nettselskap. Noen steder brukes ulikheter i nettleie som et aktivt argument for fusjoner. Avklaring er derfor viktig.

Det følges opp

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg viser til at departementet arbeider med oppfølgingen av vedtaket fra Stortinget der det bes om at «regjeringen utreder hvordan man kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett.

Utredningen skal omfatte virkemidler som frimerkeprinsippet, utjevning av ikke-påvirkbare faktorer og for øvrig tiltak som bedrer konkurransen og bidrar til likere priser og en sikker strømforsyning til lavets mulig kostnad for strømkundene. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med dette som egen sak".

Freiberg, som la bort hele prinsippet om lik nettleie i statsbudsjettet for inneværende år, slår nå fast at: «Dette er et viktig tema som jeg er opptatt av.»

Han skriver videre: «Det er derfor viktig for meg å gjøre grundige vurderinger som sikrer at eventuelle tiltak blir best mulig. Jeg vil se anmodningsvedtaket og omtalen i Granavolden-plattformen i sammenheng. Jeg jobber for å kunne komme tilbake til dette så raskt som mulig.»