Åpning Elhub.jpg
God stemning rundt marsipankaken på Elhub-markering hos Statnett den 20. februar. Fra venste: olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, fungerende NVE sjef Anne Britt Leifseth og Statnett-sjef Auke Lont.

Elhuben har sett dagens lys – ble feiret av bransjen

Energi

Etter et langt og til dels vanskelig svangerskap er Elhuben nå ute i den virkelige verden og fungerer på egen hånd. Og alt er vel med barnet.

Denne uka tok Elhuben over all sentral håndtering og utveksling av måleverdier. Mange var spent på forhånd, men det gikk over all forventning og så godt som helt uten problemer. Etter et par dager med drift ble begivenheten markert hos Statnett.

Sentrale talere var olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, fungerende NVE sjef Anne Britt Leifseth, samt vert og sjef for Statnett Auke Lont.

Involverte aktører ble takket for god innsats. Ikke minst ble nettselskapene berømmet for et stort og viktig arbeid underveis i prosjektet. Likeledes fikk prosjektleder og nå sjef for Elhuben Tor Bjarne Heiberg en velfortjent takk for at alt nå er vel i havn. Det har vært store utfordringer underveis, som i alle store it-prosjekter. Disse er nå historie.

Det er bra for bransjen at Elhub nå er på lufta. Spesielt i den siste, intense innkjøringsfasen var arbeidsbyrden stor for alle. Nettselskapene har gjort en solid innsats for å bringe prosjektet i havn. Det lover godt for fremtiden!

Elhub gir nye muligheter

Bransjen har nå tatt et stort skritt videre mot en mer digital og automatisert verden. Talerne var i likhet med våre medlemmer opptatt av hva dette vil bety i tiden som kommer. Sammen med AMS-målerne vil Elhuben gi alle aktørene i bransjen en rekke nye muligheter.

Aktørene vil nok også lure på hvordan kundene vil reagere på endringen og eventuelle muligheter for styring og besparelser.

I tida framover vil vi få en rekke endringer som har vært avhengig av nye målere og Elhuben. Når vanlige husholdninger nå etter hvert får tilbud om timepriser på strøm og obligatoriske effekttariffer for nettleien vil vi ha en helt ny verden på dette området.

Det er mye usikkerhet, men KS Bedrift er overbevist om at selskapene vil utnytte mulighetene og sørge for at kundene får et best mulig tilbud til en lavest mulig kostnad.