Elektrisitet02.jpg
Foto: iStock
Ny stortingsmelding om forbrukerpolitikk:

Er bredbånds-portal en god ide?

Energi

En ny stortingsmelding om forbrukerpolitikk legges trolig frem for Stortinget før påske. Det utredes nå blant annet om man skal lage en portal som sammenligner pris fra tilbydere av bredbånd. 

Regjeringen startet arbeidet med ny stortingsmelding om forbrukerpolitikk sommeren 2017. Bakgrunnen er at forbrukere i dag må forholde seg til stadig mer komplekse markeder og produkter og det øker muligheten for å ta dårlige forbrukervalg. 

Forrige stortingsmelding om forbrukerpolitikk kom i 1999. Siden da er forbrukernes hverdag totalt forandret av digital teknologi på nesten alle områder. Stadig flere produkter er koblet til internett. Smarte telefoner, hus, biler klokker og leker er noen eksempler. Et av temaene som skal berøres er forbrukerutfordringer på digitalområdet.

Kan man "shoppe" bredbånd?

Vi er kjent med at det utredes om det er formålstjenlig å etablere en portal, liknende Finansportalen, som sammenligner pris fra tilbydere av bredbånd. En viktig problemstilling er om det norske bredbåndsmarkedet er egnet for en slik sammenlikningstjeneste.

KS Bedrift mener at det er bra om forbrukerne vet hvilke bredbåndstilbydere som finnes der de bor. Samtidig kan ikke valg av boliglån i bank eller pensjonssparing sammenliknes med valg av bredbåndleverandør.

Tilbydere av bredbånd der du bor avhenger ofte av hvilket selskap som er først ute. Hvem og hvor mange som tilbyr bredbånd er også avhengig av hvor du bor, om det er i et tettbygd strøk med for eksempel tre forskjellige nett, eller i mer grisgrendte strøk, der det kan være dårlig ADSL.

En slik portal vil tjene til å visualisere hvor i Norge det er dårlig fiber, og hvor fiberen går. Det vil kunne brukes aktivt av fylkene til å fordele bredbåndsmidler. Samtidig er det en viktig problemstilling om det av sårbarhets- og konkurransehensyn er riktig å visualisere nettet.

Har du innspill i denne saken? Vi hører gjerne fra deg!