Kraftledninger03.jpg

Fellesføringsavgifter 2019

Energi

Årlig fastsettes ny pris på leie av plass på energiselskapenes lavspenningsmaster for ekom-aktører. Prisene fremforhandles mellom KS Bedrift, Energi Norge og Telenor. Nå er enkelte av prisene for 2019 fastsatt.

Det pågår for tiden en generell og omfattende reforhandling av avtalen og ny versjon vil bli publisert så snart den er ferdig.

 

Avgiftene for etablerte og helt nye fellesføringer er for 2019  som følger:  

Etableringsavgift     NOK 3 259               (2018 NOK 3 243) 

Årsavgift                NOK   74,06             (2018 NOK 74,06) uendret

Det beregnes normalt ikke MVA på disse avgiftene.

For 2019 er avgiftene fastsatt etter forhandlinger. Avtalen sier at hvert femte år er det hovedforhandlinger. Partene har brukt store deler av 2018 til en totalgjennomgang av avtalen, men er ikke helt i mål pr dato. I tillegg til de etablerte satsene ligger det an til at aktørene framover også skal betale for utvidelser av eksisterende fellesføringer. Dette er nytt og vil gi økte inntekter for stolpeeierne. Satsene er foreløpig ikke klare og vil bli publisert sammen med den nye avtalen så snart denne foreligger.

Etableringsavgift kan faktureres løpende. Årsavgiften skal faktureres etterskuddsvis ved utgangen av året.  

Ved spørsmål ta kontakt med Asle Strand, asle.strand@ksbedrift.no .