Elbil04
foto: iStock
Nå skal det bli lettere å lade elbil i nord

Finnmark får et av verdens mest avanserte ladenettverk

Energi

Ifølge tu.no vil Fortum i samarbeid med lokale kraftselskap i Nord-Troms og Finnmark etablere et av verdens raskeste ladenettverk i løpet av 2020.

Finnmark har landets laveste andel elbiler på i underkant 1% av alle registrerte biler, noe som i stor grad skyldes fravær av ladestasjoner. Enova åpnet i april en anbudskonkurranse om bygging av et nettverk av hurtigladere i de to nordligste fylkene og Fortum Charge & Drive forventer som eneste søker at de er i gang med dette arbeidet i løpet av høsten. 

- De tilsammen 52 ladestasjonene vil da utgjøre verdens nordligste ladenettverk, og med 300 kw ladere vil det kunne tilfredsstille ladebehovet for dagens og morgendagens elbiler, sier Per Erik Ramstad i Alta Kraftlag, ett av kraftselskapene som skal delta i dette samarbeidet.

- For en energiregion som Finnmark er det viktig å være med på ladekartet og kunne tilby innbyggerne en moderne og lett tilgjengelig infrastruktur for nullutslippstrafikk. Og vi ser frem til å være med på dette løpet, avslutter Ramstad.