Hammerfest Energi - krediter Jill Johannessen.jpg
Foto: Jill Johannessen.
Landstrøm fra Hammerfest Energi, Hammerfest havn og Polarbase

Fra millioner liter diesel til millioner watt

Energi

Sjøveien er tidvis eneste farbare vei for kystsamfunnene i nord. Når fartøyene ligger til kai, forbrennes store mengder diesel. Nettselskapene bidrar til å erstatte dieselen med grønn kraft i havna. 

Fra 2021 er Hurtigruta pålagt å kutte 25 prosent av utslippene. Skipene skal derfor kunne driftes på landstrøm i havner med lang liggetid.

Men strømmen til havna kommer ikke frem av seg selv. Et godt samarbeid mellom nettselskap, havn og rederi er avgjørende.

Se vår film om hvordan de får til dette i Hammerfest