2018-11-08 Stortinget utspørring Freiberg2.jpg
Fra venstre: Sandra Borch, Tore Storehaug, Hege Haukeland Liadal, Kjell-Børge Freiberg. Foto: Stortinget
Debatten om nett-tariffer fortsetter

Freiberg ble grillet i Stortinget

Energi

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fikk en rekke spørsmål om manglende oppfølging av utjevning av tariffer. KS Bedrift Energi arbeid på temaet ble trukket frem fra talerstolen.

Det var Sandra Borch (Sp, Troms) i Energi- og miljøkomiteen som åpnet spørsmålsrunden om tariffer under Stortingets muntlige spørretime onsdag.

«I statsbudsjettet hopper regjeringen bukk over Stortingets vedtak om utredning. Ingen modeller blir lagt frem, og ingen konkrete svar på Stortingets klare bestilling kommer, sa Borch, og spurte:

«Mener Statsråden det er rettferdig at innbyggerne i distriktet må betale mer i nettleie enn innbyggerne i de store byene og at gapet mellom dem som betaler mest og dem som betaler minst er så stort»?

Freiberg mente at regjeringen hadde fulgt oppdraget, ettersom departementets budsjettproposisjon inneholdt et kapittel om tariffene.

SFE og KS Bedrift trukket frem

Borch fulgte opp:

«I framlegget til statsbudsjett til Stortinget hevder statsråden, med henvisning til NVE, at det ikke finnes noen sammenheng mellom investeringer til fornybarutbygging og høg nettleie lokalt. Dette bestrider Sogn og Fjordane Energi på det kraftigste. Det samme gjør KS Bedrift», sa hun.

Og utspørringen av Freiberg stoppet ikke med det. Hege Haukeland Liadal (Ap, Rogaland) spurte retorisk om hva Freiberg forstår med begrepet «utredning».

«Det må ikke herske noen tvil om at Stortinget i år ba om en utredning om nettleien», sa Haukeland Liadal.

Freiberg gjentok at Regjeringen hadde fulgt opp vedtaket.

Storehaugs favorittsitat.

Også Tore Storehaug (Krf, Sogn- og Fjordane) fulgte opp i spørsmålsrunden. Storehaug var representanten som opprinnelig fremmet forslag om en utredning av ulike modeller for lik nettleie, et forslag som i mars ble enstemmig vedtatt. Storehaug påpekte at regjeringen selv erkjenner at kraftproduserende fylker kommer dårligere ut i dagens modell, og gjentok det han kaller sitt favorittsitat i budsjettproposisjonen:  

«Økning nettleie kan for eksempel medføre økt pågang fra misfornøyde kunder og negativ oppmerksomhet i media».

 Storehaug fortsatte:

«Når regjeringen slår fast at dagens system ikke er rettferdig og Statsråden vektlegger han ønsker et mest mulig kostnadseffektivt system som skal komme alle kunder til gode, spør jeg: Skal dette gjelde alle kunder, eller er det et mål å fremdeles ha misfornøyde kunder som for eksempel i Nordland og Sogn- og Fjordane»?

Freiberg henviste på nytt til at sammenslåing er et middel for å utjevne nettleie.

Freiberg på tomgang.

Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi, konstaterer fornøyd at debatten om utredning ikke er lagt død.

«Det er ingen tvil om at regjeringens oppfølging av temaet har vært mangelfull, til tross for et soleklart vedtak i Stortinget. Derfor er det bra at statsråden får passet påskrevet av ulike partier», sier Strand.

Han påpeker at Freiberg stort sett ga det samme svaret: regjeringen hadde fulgt opp, og sammenslåing er et egnet middel for utjevning.

«Dette er Freiberg på tomgang. Onsdagens spørretime viser klart at departementet ikke har fulgt opp. Dette bør gi startskuddet for en reell utredning av tariff-spørsmålet», sier Strand.