myhrvold.jpg
Foto: Senterpartiet, Ole André Myhrvold

Funksjonelt skille er unødvendig, mener Senterpartiet

Energi

«Små og mellomstore nettselskap er ofte lokale samfunnsaktører med et bredt engasjement», sa nyvalgt stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) da vi møtte ham på Stortinget i forrige uke. «Vi må sikre likere tariffer sånn at det ikke til stadighet blir politiske omkamper lokalt», fortsatte han.

Vi tok en prat med nyvalgt stortingsrepresentant Ole Andre Myhrvold fra Senterpartiet om hvilke utfordringer han mener energibransjen og spesielt de mindre nettselskapene står overfor. Før han kom inn på Stortinget for Senterpartiet i høst, var Myhrvold ordfører i Trøgstad. Dermed var han også eier av halve Trøgstad Elverk.

«Det er først og fremst to utfordringer jeg har merket meg, og det ene er ordningen med nettleie som ofte gjør at de små selskapene har høyere tariffer enn de store selskapene. Dette fører til et stadig tilbakevendende press om fusjonering med større selskaper, noe som bør være helt unødvendig. Derfor må vi finne et system som sikrer utjevning av nettariffene over hele landet, uavhengig av nettselskapets størrelse. Det andre er kravet om funksjonelt skille. Dette er en sak som er vanskelig for de mindre selskapene å håndtere dersom disse fortsatt skal ha en annen rolle enn bare å være netteier», sier en engasjert Myhrvold.

Senterpartiet gjorde et godt valg i høst. De endte opp med over 10 prosents oppslutning og 19 av 169 stortingsrepresentanter. Vi antar at partiet vil sette et tydelig preg på utformingen av energipolitikken i perioden, og spør derfor: Hva er den viktigste energisaken for Sp i denne stortingsperioden?

«Utjevning av nettleie er en veldig konkret sak. I tillegg må vi jobbe for å sikre god standard på sentralnettet. Vi må også sørge for best mulig å utnytte de ressursene som allerede er utbygd. Det gjør at vi må få på plass ordninger som sørger for at det er lønnsomt å reinvestere og vedlikeholde eksisterende kraftanlegg», svarer Myhrvold.

Myhrvold bekrefter at partiet i første rekke håper å få på plass en pott til utjevning av tariffene i statsbudsjettet. Han understreker at det trengs en mer forutsigbar utjevningsordning og at partiet ser på flere modeller for dette.

«Små og mellomstore nettselskap er ofte lokale samfunnsaktører med et bredere engasjement. Det er vi tilhengere av. I tillegg må vi sikre likere tariffer sånn at det ikke til stadighet blir politiske omkamper lokalt om fusjoner og nedsalg i lokale energi- og nettselskaper», avslutter Myhrvold.