cable-clouds-conductor-current-189524.jpg
Det er ikke noen direkte sammenheng mellom nivå på nettleie og størrelse på selskapet eller hvor effektivt selskapet er, skriver Arne Jakobsen i denne kommentaren. Foto: Pok Rie
KS Bedrift svarer konkurransedirektøren

Nettfusjoner ingen garanti for lav strømpris

Energi

I DN 11. januar kommer konkurransedirektør Lars Sørgård med påstander om fusjoner i strømnettet. Han mener en utjevning av nettleien mellom nettselskapene vil fjerne drivkraften for effektiv drift av mindre nettselskaper, og at fusjoner er den riktige løsningen. Dermed viser han en manglende forståelse for hvordan strømnettet fungerer og hva som påvirker nettleien.

Fusjoner basert på et ønske fra de deltakende selskapene er ofte fornuftig, og det er ingen tvil om det kan gi stordriftsfordeler. Imidlertid er det ingen garanti for dette, og det er slett ikke slik at høy nettleie nødvendigvis skyldes ineffektiv drift. Flere av de mest effektive nettselskapene har noen av de høyeste nettleiene. Samtidig er det flere med lav nettleie som har en lav effektivitet.

Tensio, som er en fusjon mellom TrønderEnergi Nett og NTE Nett, er med sine 242.000 kunder landets nest største nettselskap. Etter fusjonen satte de opp nettleien og er nå blant de dyreste av de større selskapene. Klepp Energi på Jæren har under 10.000 kunder, men har lavere nettleie enn nabo Lyse Elnett som har 150.000 kunder.

Disse eksemplene viser at det ikke er noen direkte sammenheng mellom nivå på nettleie og størrelse på selskapet eller hvor effektivt selskapet er. Nettleien varierer først og fremst etter topografi og bosetning. Et grisgrendt befolket område med høye fjell, tett skog, og bosetning på øyer vil ofte ha høyere nettleie enn tettbygde strøk.  

For mange er forsyningssikkerhet i strømnettet vel så viktig som størrelsen på nettleien. I avbruddstatistikken til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) går det frem at de små nettselskapene er minst like raske som de store aktørene til å utbedre feil på strømnettet. Lokal tilstedeværelse og kjennskap er ofte avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten.

Konkurransedirektøren er også bekymret for kompetansetilgang i små og mellomstore nettselskaper. Vi kan berolige konkurransedirektøren med at ulike samarbeidsløsninger som dekker spesialkompetanse innenfor blant annet digitalisering, driftssentraler og innkjøp er etablert og bidrar med deltakelse fra en rekke mindre og mellomstore nettselskap.

Økt elektrifisering av samfunnet vil stille nye krav til et velfungerende strømnett. Vi er alle tjent med stabil kraftforsyning i hele landet. Derfor bør konkurransedirektøren lene seg tilbake og la markedsaktørene avgjøre hvordan nettvirksomheten bør organiseres. Hvis det er naturlig med en fusjon og kundene vil tjene på den, vil fusjonen ganske sikkert komme av seg selv.

Les også: Konkurransetilsynet misforstår kobling mellom fusjoner og strømpris

(En redigert versjon av denne kommentaren er tidligere publisert i Dagens Næringsliv 23. januar 2020)