Jul energi Aaron Burden.jpg
Foto: Aaron Burden

God jul og godt nyttår!

Energi

Vi nærmer oss et skille i kalenderen og det er naturlig med noen refleksjoner om det som opptar oss. En ting er sikkert: Kommende år blir ikke mindre begivenhetsrikt. 

Nok et spennende år for energibransjen går mot slutten. Endringene står i kø og bransjen får nye utfordringer, som vi er overbevist om at den vil håndtere på en god måte for kunder og samfunnet for øvrig.

Energiloven

Vi startet året med en intens debatt om hvem som skal omfattes av det funksjonelle skillet. Den kampen endte med seier. Resultatet var viktig for de selskapene som da fortsatt kan driftes effektiv og innenfor loven. Og ikke minst ga Stortinget et klart signal om at de ser positivt på den strukturen og det mangfoldet vi har i bransjen.

Året har også etter vedtaket, vært preget av strukturdebatt og fusjonsdiskusjoner. Men endringene i bransjen er nå preget av frivillighet og jakten på gode løsninger, heller enn opplevd tvang. Det er en stor og viktig forskjell.

Utjevning av nett-tariffer

Utjevning av nettleien for vanlige strømkunder har også vært en viktig sak for oss i år. I Norge har vi lange tradisjoner for at sammenhengende og viktig infrastruktur skal være tilgjengelig for alle og til en lik pris.

Når det i tillegg er slik at kunder i utkantstrøk må betale ekstra for at kunder i byene skal få nok strøm er det noe som skurrer. Her trengs det endringer og vi vil fortsette å følge opp Stortingets bestilling overfor et motvillig sentralt byråkrati.

Effekttariffer

Effekttariffer har vært et tema i flere år. Myndighetene har lenge ivret for dette og trolig med god grunn. Vi trenger tariffer som motiverer til effektiv utnyttelse av strømnettet og en rettferdig kostnadsfordeling mellom kundene.

KS Bedrift har så langt vært litt avventende med å gi støtte til de kompliserte modellene som har vært foreslått. Våre medlemmer erfarer at en stor andel av kundene synes det er vanskelig å skille effekt fra kilowattimer.

Vi mener det er vesentlig at en ny betalingsmodell er enkel og forståelig for kundene. NVE har en ambisjon om finne en løsning i 2019. Vi har gitt vår prinsipielle tilslutning til endringer og vil jobbe hardt for å finne en god praktisk løsning på dette nå i vinter.

Strømpriser

Stigende strømpriser gjennom året og forventninger om fortsatt høye priser vil føre til økt oppmerksomhet om bransjen vår. Høye priser gir rom for nye og spennende løsninger for å spare energi og kostnader.

Denne utfordringen må bransjen ta og utnytte. Ny teknologi innen måling og styring gir muligheter. Mange er i gang med ulike prosjekter og vi er overbevist om at det vil skje store endringer i årene framover.

Til slutt vil jeg takke alle vi er i kontakt med gjennom året for spennende møter. Det gjelder både medlemmer, egne og felles utvalg, myndighetsutøvere, politikere, fagforeninger og øvrige interessenter.

Vi er ikke alltid enige, men gode diskusjoner leder fellesskapet i rett retning.

God jul og godt nyttår!

Hilsen oss i KS Bedrift Energi