2018-04-18 Reiten energisesjon.jpg
Eivind Reiten åpnet fagsesjonen for energimedlemmene. Foto: Jill Johannessen/KS Bedrift
Tilbakemeldinger fra medlemmer:

Gode reaksjoner på BM18, men vi skal bli bedre!

Energi • Energi

Tilbakemeldinger etter Bedriftenes Møteplass viser at programmet traff. Energibedriftene ga fagsporet for energi fem av seks poeng. Finn presentasjonene her!

Jevnt over er tilbakemeldingene på Bedriftenes Møteplass svært gode. Gjennomsnittet av energibedriftene vurderte fellesprogrammet på første dag til 5.07 poeng av seks mulige, mens selskapene mener innholdet på dag to fortjente en blank femmer.

Det samme gjorde innholdet på fagsesjonen for energibedriftene. Innlederne fikk en noe lavere score – de frammøtte mener foredragsholderne fortjente 4.78 poeng.

Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi, er godt fornøyd med tilbakemeldingene.

«Programmet er tydeligvis blitt oppfattet som relevant, men tilbakemeldingene gir oss samtidig noe å strekke oss etter. Til neste års Bedriftenes Møteplass er vi svært interessert i innspill på interessante temaer fra medlemsselskapene, slik at vi treffer best mulig», sier Strand.

Målet er med andre ord at vi neste år skal snuse på sekseren!

Smarte nett og endret forbrukeradferd

Under finner du lenker til plansjene til de fleste foredragene på energisesjonen.

Mens kraftveteranen Eivind Reiten åpnet energisesjonen med å dele tanker om hvordan bransjen utvikler seg. Reitens foredrag ble etterfulgt av en presentasjon av forskningssenteret CINELDIs forskning på intelligente nett og hvordan digitalisering skaper et fremtidsrettet nettselskap. I det etterfølgende foredraget så vi et konkret eksempel på dette, da administrerende direktør Rune Nesheim i Voss Energi presenterte et forskningsprosjekt selskapet deltar i.

I andre del av programmet, som handlet om hvordan endrede forbrukspreferanser og –mønstre påvirker selskapene, møtte energibedriftene oppstartselskapet Tibber, som mener at strømsalg blir null verdt. På scenen kom også Kristian Aarstad Vennemoe i Green Building Solutions, som spesialiserer seg på energistyring i næringsbygg ved hjelp av kunstig intelligens. Seniorkonsult Christian Nærup Børke i Adapt Consulting presenterte resultatene i en masteroppgave om hvordan nettselskap kan utnytte forbrukerfleksibilitet, mens sesjonen ble avsluttet av Stein Inge Alstad, daglig leder i Stange Energi Marked, som fortalte om hvordan endringer i etterspørselen etter produkter har bidratt til å utvikle selskapet.

«Meget bra!» og «interessant program» var blant tilbakemeldingene på energiprogrammet fra medlemmene.