høring 2018 3.jpg
Direktør Asle Strand i KS Bedrift Energi snakker til energi- og miljøkomiteen på Stortinget
Høring i energi- og miljøkomiteen:

- Regjeringen følger ikke opp Stortingets vedtak

Energi

Tirsdag deltok direktør Asle Strand på høring i energi- og miljøkomiteen. Han la vekt på at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak om å utrede utjevning av nett-tariffer. Strand benyttet også muligheten til å peke på at det er bra at elavgiften reduseres, men vi er opptatt av at nivået på avgiften ikke avgjøres av vær og vind.

Utjevning av nett-tariffer har tidligere hatt et eget kapittel og post i statsbudsjettet, men i år er det kun kommentert i kapittel 12. Her konkluderer Regjeringen med at det ikke vil bli lagt opp til å utjevne tariffene på annen måte enn gjennom fusjoner.

«Vi mener at det ikke foreligger en utredning i forslaget til budsjett, og denne såkalte utredningen heller ikke lagt frem som en egen sak. Dette er stikk i strid med hva et samlet Storting vedtok i mars i år.» sa Asle Strand.

KS Bedrift Energi har, sammen med andre interessenter, sørget for å få laget en utredning om dette. Den viser at bildet er langt mer nyansert enn det departementet hevder. Som følge av rapporten har vi gått sammen med flere i et opprop for utjevning av nett-tariffene.

Dyrere for kundene i distriktet

«Det er i dag betydelige forskjeller i tariffene mellom ulike deler av landet. Ettersom kostnadene for nettet synker med antall kunder pr kilometer nett, betaler innbyggere i distriktene jevnt over betydelig mer enn kunder i tettbygde strøk. Og logisk nok hjelper det ikke å være et stort selskap dersom du fortsatt har mye nett pr kunde», fortsatte Strand.

Det er et uttalt mål at Norge skal elektrifiseres ytterligere. Vi i KS Bedrift Energi støtter dette fullt ut. Men vi mener at det er et viktig prinsipp at regningen skal deles på fellesskapet, heller enn at den bæres av innbyggerne i områdene som bidrar med den viktigste innsatsfaktoren for elektrifiseringen, altså kraftproduksjonen.

«Annen viktig infrastruktur som telefoni og internett er basert på prinsippet om likebetaling, uavhengig av geografi. Her kan i tillegg, kunden selv i stor grad, velge leverandør. I distribusjonsnettet har forbrukerne altså ikke dette valget og som vi vet, opplever mange det som urettferdig å betale ulikt når de er tilkoblet det samme landsdekkende nettet», sa Strand.

Tydelig budskap

Inntil det blir innført et nytt utjevningsregime bør posten for direkte støtte til kunder med høyest nettleie, gjenoppstå. Dette må være en midlertidig løsning, vi mener en ordning i form av utjevning mellom kundene og utenfor statsbudsjettet, klart må være å foretrekke.

«En slik ordning på sikt kunne føre til besparelser for kundene. Vi mener frimerkeprinsippet, hvor alle betaler likt for samme tjeneste, vil være en god løsning», poengterte Strand.

Kutt i elavgiften - feil begrunnelse

Den andre saken Strand brukte tid på var at vi er tilfredse med at regjeringen foreslår å kutte elavgiften med 650 millioner kroner.

KS Bedrift Energi har, over lengre tid, påpekt at en stadig høyere elavgift er en straff for bærekraftig forbruk.

«Vårt mantra er at det vi vil bruke mer av må beskattes mindre, og det vi vil bruke mindre av må beskattes mer», sa Strand.

KS Bedrift oppfordrer til ytterligere avgiftskutt og at disse er uavhengige av forventninger til kraftprisen, det vil si uavhengig av hvor tørr og varm sommeren er. Dette i motsetning til regjeringens begrunnelse for den foreslåtte reduksjonen.

«Vi kan ikke basere Norges videre elektrifisering og oppnåelse av klimamål på været», avsluttet Strand.