Klassekampen forside.4.jpg

Klassekampens krafttall må modereres - kraftig

Energi

KS Bedrift må påpeke flere svakheter ved Klassekampens hovedoppslag fredag 21. oktober. Oppslaget tilsier at streikerammede kraftselskap håver inn penger. Det er riktig at driftsresultatene isolert sett ser gode ut for bransjen, med det blir galt å bruke dette tallet for å male et bilde av kraftselskapenes økonomiske situasjon

Årsresultatet gir riktig bilde
For norske energiselskaper, også KS Bedrifts medlemmer, må man se på årsresultatet for å få et riktig bilde. Norsk kraftbransje, også nettvirksomheten, er en kapitalintensiv virksomhet med store investerings- og finanskostnader. Dette gjør at driftsresultatet blir stort per ansatt, men tallene blir langt mer moderate når man trekker fra finanskostnader.

I tillegg betaler selskapene, som andre virksomheter, skatt til fellesskapet. Dette synes ikke i driftsresultatet, men slår ut i bedriftenes årsresultat.

Inntektene er strengt regulert av NVE
Flertallet av de streikerammede selskapene er nettselskap. Klassekampens oppslag tar ikke hensyn til at nettselskaper er monopolvirksomheter i sitt område og at inntektene dermed er strengt regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Den årlige inntekten fastsettes av NVE, delvis på basis av kostnadene blant de beste i bransjen, delvis på basis av selskapets eget kostnadsnivå. Nettselskapene vil hvert år ende opp med den avkastningen som myndighetene har fastsatt som et rimelig nivå.

Norsk energibransje står overfor store omstillinger i tiden fremover. Dette vil koste mye penger. Da blir det galt av Klassekampen å male et bilde av selskapene som melkekuer for eierne.

Les klassekampens oppslag 21.10.2016