Elektroauto laden im Deutschland.jpg
NVE mener at det på nåværende tidspunkt ikke er nødvendig å regulere ladetjenester ved å tildele omsetningskonsesjon.
NVE om omsetningskonsesjon:

Ladestasjoner for elbiler er konsesjonsfrie – fortsatt uavklart for skip

Energi | Havn

NVE har nå bestemt at ladetjenester for elektriske person- og varebiler skal unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbyderne står fritt til å prise tjenestene på den måten som de finner det mest hensiktsmessig og effektivt.

KS Bedrift har lenge bedt om en avklaring på pliktene og reguleringen for tilbydere av ladetjenester. Vi har hatt en uklar situasjoner for både kjøretøyer og skip.

Vi har nå fått en etterlengtet avklaring for kjøretøy, men det gjenstår fortsatt å finne en god løsning på hvordan dette skal håndteres i havnene.

KS Bedrift er kjent med at NVE arbeider med også den problematikken, og vil bidra aktivt til å finne gode ordninger også for disse ladepunktene.

Havnene er av natur svært forskjellig fra veinettet og det er vanskelig å se for seg fri etablering av ladepunkter der, slik det er for aktørene som setter opp ladepunkter langs veiene. Vi må således være forberedt på en viss regulering av aktørene på dette området da de i mange tilfeller vil være monopolister.

I mange havner vil det uansett være vanskelig å få dekket kostnadene til ladestasjoner og strøm og en regulering må ikke være til hinder for at vi når målene om elektrifisering. KS Bedrift mener derfor at NVE må være svært forsiktig med å lage hindringer for utbyggingen av ladestasjoner og landstrøm for skip.

Les mer om nye regler hos NVE