Forhandlingsresultatet for Energiavtale I og Energiavtale II er nå godkjent av alle parter - krediter Chris Liverani.jpg
Forhandlingsresultatet for Energiavtale I og Energiavtale II er nå godkjent av partene. (Foto: Chris Liverani)
Energiavtale I og Energiavtale II

Mellomoppgjøret 2019 om energiavtalene er nå godkjent

Energi

Forhandlingsresultatet av 20. mai er nå godkjent av partene til Energiavtale I og Energiavtale II. Dermed kan resultatet iverksettes i de berørte bedriftene.

Det var sent på kvelden den 20. mai at KS Bedrift og forhandlingsmotpartene ble enige om lønnstillegg for ansatte som følger henholdsvis Energiavtale I og Energiavtale II.

Energiavtale I er inngått mellom KS Bedrift på den ene siden, og organisasjonene EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat på den andre siden.

Energiavtale II er inngått mellom KS Bedrift på den ene siden, og NITO, Tekna, Econa, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet, Lederne og Det Norske Maskinistforbund på den andre siden.

Årets tariffoppgjør var et såkalt mellomoppgjør der man forhandlet om lønn og lønnstillegg.

Her kan du lese mer om resultatet.