årdal energi.jpg
Foto: Årdal Energi
NVEs avbruddstatistikk for 2018

Små nettselskap er raske til å gjenopprette kraftforsyningen

Energi

Uavhengig av årsak til avbrudd dokumenterer NVEs "Avbrotsstatistikk 2018" at de mindre nettselskapene er minst like raske som de større aktørene til å gjenopprette kraftforsyningen etter brudd.

111 rapporteringspliktige nettselskap har overlevert data til NVE, som igjen har utarbeidet en avbruddsstatistikk for 2018.

Det er ulike årsaker til at nettet faller ut, og det er ulike nettnivå. Det er korte (under eller lik tre minutt) og lange avbrudd. Det er også slik at det i en del tilfeller vil være et annet nettselskap som har «skylden» for avbrudd i et område som hører til tredjeperson.

Det vil derfor være en omfattende øvelse å analysere og danne seg et rimelig korrekt bilde av hvilke selskap som har skyld i mest nede-tid på nettet uten at dette skyldes forhold som ligger utenfor deres mulighet til å påvirke.

Snitt-tiden på å få nettet opp å gå

Det som derimot er enda mer interessant, og kan gi en god forståelse av hvor raskt det enkelte nettselskap er til å rette feilen, er en av indikatorene som NVE presenterer og som gir gjennomsnittlig gjenopprettingstid per avbrudd. Uavhengig av årsak gir denne indikatoren oss en forståelse av hvor raskt det enkelte nettselskap får alle på nett igjen.

I rapporten skiller NVE mellom kortvarige og langvarige avbrudd, men dersom en studerer enkeltselskapene i begge disse tilfellene er det interessant å se at det faktisk er de store selskapene som utgjør en stor del av verstingene.

Om vi tar for oss kortvarige avbrudd er bildet som følger, her er gjennomsnittlig tid på feilretting 0,7 min.

  • Cirka 70 prosent av medlemmene i KS Bedrift (som samlet utgjør de fleste mellomstore/mindre nettselskapene) bruker mindre tid enn gjennomsnittet på feilretting, og de fleste av de resterende 30 prosent ligger godt innenfor 1,5 minutt.
  • 6 av de virkelig store nettselskapene ligger på nærmere 1,5 minutt.

Dersom vi ser på langvarige avbrudd er bildet noe annerledes, her er gjennomsnittlig tid for feilretting på 75,2 minutt.

  • Cirka 1/5 av våre medlemmer bruker mer tid enn gjennomsnitt, de aller fleste er ganske nær snittet.
  • I gruppen store nettselskap som er langt over snittet finner vi selskap som Agder Energi (82,6 minutt), BKK (94,5 minutt), Nordlandsnett (95,7 minutt), Hafslund (79,2 minutt) og Eidsiva (86,9 minutt)

Underskriftskampanje mot strømstans

Nærmere 20 strømbrudd i sommer har gjort at innbyggere fra Hobøl i Østfold har startet en underskriftskampanje mot strømstans. Målet er å få Hafslund til å skjerpe seg. Europower 16. august 2019 (krever innlogging)

Det er altså ikke slik at de små nettselskapene er mindre effektive enn de store når det gjelder å gjenopprette kraftforsyningen etter brudd. Om noen skulle være i tvil.