Siri.jpg
Siri Steinnes (Foto: Jill Johannessen)
NVE på Bedriftenes Møteplass 2019:

-Strøm er ekstrem ferskvare

Energi

Det slo NVEs Siri Steinnes fast da hun besøkte KS Bedrift Energi under Bedriftenes Møteplass. Hun tok tak i Følgende problemstilling skulle besvares på snaue tjue minutter: Hvordan regulerer NVE kraftbransjen inn i den elektriske fremtiden?

-I Norge har vi i dag billig tilgang på ny fornybar energi, men den er stort sett uregulert og mye er desentralt. Det gir oss store muligheter til å fortsette arbeidet med å elektrifisere samfunnet, men det gir oss også nye utfordringer, slo Steinnes fast.

Elektrifisert transport gir effektkrevende forbruk

-Da må vi ta i bruk ny teknologi og fortsette digitaliseringen av bransjen, var to av svarene Steinnes ga.

NVE har som en viktig oppgave å legge til rette for lavutslippssamfunnet, dette skjer samtidig som nettleien er på tur opp.

-Vi må ta de rette valgene slik at nettleien ikke blir dyrere enn den må, fortsatte hun.

Og viste til behovet for strukturendringer i bransjen.

-Nettselskapene må innrette virksomheten sin slik at den blir kostnadseffektiv, vi må ha strukturendringer der det er riktig og nødvendig, sa hun.

Innføring av effekttariffer

I dag produseres energi samtidig som den forbrukes.

-I tiden fremover får vi mer væravhengig kraftproduksjon, mer uregulerbar kraft. Da må forbruket tilpasses produksjonen, ikke omvendt slik vi har vært vant til, fortsatte Steinnes.

-Å utvide kapasiteter er dyrt, da på nettet tilpasses. Vi mener det er viktig og riktig å optimalisere bruke av energi. Derfor arbeider vi med innføring av effekttariffer, sa hun.

-Det må gis gode prissignaler som jevner ut forbruket. Slik unngår vi unødvendige investeringer i nettet, og kan legge til rette for et mer fremtidsrettet, effektivt strømnett.

Hun viste videre til at NVE jobber med høringen på effekttariffer og at ny NVE-direktør Kjetil Lund vil ta en aktiv del i det videre arbeidet med dette. Det er derfor fortsatt noe uklart når saken blir sendt på høring, men NVE står fast på at det er viktig å komme i gang med innføring av effekttariffer nå, slik at forbrukerne kan tilpasse seg den nye hverdagen.