riksheim_gamle_og_nye_kraftverk-fotograf-peltonman.jpg
Den nye kraftstasjonen, som ligger til høyre, ligger side om side med den gamle stasjonen, som ligger til venstre. (Foto: PeltonMan)

Sykkylven Energi: 100 år med en fot i fremtiden

Energi

I snart hundre år har Sykkylven Energi vært en hjørnestein for lokalsamfunnet. Helt fra slutten av første verdenskrig har det vært levert strøm fra kraftstasjonen på Riksheim i Møre og Romsdal.

Få hundreåringer er så vitale som Sykkylven Energi. Og evnen til å fornye seg har vært avgjørende. Selskapet leverer svært godt på kjerneoppgavene, samtidig som man styrker grunnlaget for næring og bosetning ved å bygge ut kritisk infrastruktur som bredbånd.

-Vi har dyktige og kompetente ansatte som i mange år har gjort en fremragende jobb, sier daglig leder Trond Lauritsen i Sykkylven Energi.

Selskapet har siden 2002 også hatt ansvaret for vann- og avløpsnettet i kommunen, noe som har gitt synergier og kommet både innbyggere og næringsliv til gode. 

Forsyningssikkerheten er god

De gode resultatene har ikke kommet av seg selv. -Vi har gjort store investeringer for å trygge forsyningssikkerheten. Antall avbrudd har gått betydelig ned de siste år, legger Lauritsen til.

Sykkylven er en industrikommune, og huser møbelbedrifter som Ekornes, Brunstad og LK Hjelle. I tillegg er Møre Trafo en stor og viktig kunde for selskapet.

I 2013 ble Nye Riksheim Kraftverk satt i drift. Bygget står ved siden av det gamle fra 1918. Gamle rør er fjernet, og nye er gravd ned. Riksheim kraftverk utnytter et fall på 259 meter og produserer i overkant av 30 GWh per år.

Selskapet har de siste årene også bygget om og flyttet store deler av høyspentnettet, i forbindelse med 420 kV-linjen mellom Ørskog og Sogndal. I 2015 koblet selskapet seg til den nye transformatorstasjon på Heiane.

Noen milepæler i energiverkets historie:

•  I 2014 ble nye Sykkylven Transformatorstasjon tatt i bruk.

•  I 2011 satte selskapet i gang med å bygge ut fiber, og ett år senere hadde de knyttet til seg de første "Fiber til heimen"-kundene. I dag har 70 prosent av husstandene tilbud om fiber.

•  I 2003 ble Riksheimdalen Kraftstasjon bygget.

•  I 2002 ble vann og avløp en integrert del av Sykkylven Energi.

•  I 1998 – på sin åttiårsdag – ble energiverket omdannet til et aksjeselskap.

•  I 1983 ble Ramstaddal Kraftstasjon satt i drift.

•  I 1918 begynte e-verket å levere strøm fra kraftstasjonen på Riksheim.