Asle Strand - intervju Arendalsuka 2019 - for nett.JPG
KS Bedrift Energi-direktør Asle Strand ble intervjuet på Arendalsuka 2019.
Effektivitetsmodellen

Tariffutjevning fikk medvind på Arendalsuka

Energi

- I dag ser det ut som om de aller fleste kan enes om at effektivitetsmodellen er veldig interessant. Det sa Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi, på Arendalsuka den 13. august 2019.

- Vi i KS Bedrift har lenge vært opptatt av tariffutjevning, påpekte Strand da han ble intervjuet i kjølvannet av KS Bedrift/Distriktsenergi-arrangementet «Hvorfor så store forskjeller på strømregningen?».

Se intervjuet her:

- Vi ønsker en god modell som er bra for kunden og som gir effektivitetssignaler. Vi tror dette er et veldig godt skritt på veien til en god løsning, la Strand til.