Statssekretær i OED, Liv Lønnum - krediter OED, Scanpix.jpg
Statssekretær Liv Lønnum, OED. Foto: Thomas Brun (NTB/Scanpix)

Uberørt natur eller vindkraftproduksjon?

Energi

Spørsmålet er noe forenklet, for det er ikke noe enten eller. Nettopp derfor ønsker vi velkomment det arbeidet som NVE nå har lagt ned i nasjonal ramme for vindkraft.

I månedsskiftet mars/april legger NVE frem den såkalte nasjonale rammen. Diskusjonen pågår og argumentene for og imot spisses.

Fornybarnasjonen Norge

Vindkraft gir et viktig bidrag til at Norge skal være en fornybarnasjon også i fremtiden. Under CICERO og NVEs frokostmøte 1. mars påpekte Statssekretær Liv Lønnum fra Olje- og energidepartementet at det ikke er så mye energi å hente på å ruste opp og utvide de allerede utbygde vannkraftverkene, som mange tror. Lønnum mener derfor at vindkraft er det mest realistiske alternativet når det legges opp til en videre utbygging av fornybar energi.

Målet til regjeringen er at vindkraft skal bidra til videreutviklingen av norsk økonomi, den kraftkrevende industrien og digitaliseringen av samfunnet.

Ti prosent av norsk kraftproduksjon

Statssekretær Liv Lønnum sa følgende:

«Kraftmarkedet er som alle andre markeder. Hvis etterspørselen er uendret, vil et økt tilbud gi lavere priser. Vi bygger ut mer fornybar kraft i Norge enn på mange tiår, i hovedsak vindkraft. I ganske nær framtid kan vindkraften bidra med ti prosent av norsk kraftproduksjon.»

Tilgangen på fornybar energi, næringsutvikling og klima er noen av de mest sentrale motivene som ligger bak arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft som ble lansert i Energimeldingen i 2016.

«Verden misunner oss den fornybare vannkrafta vår, og selv om vi ikke kan løse de globale klimautfordringene alene, kan vi gi et viktig bidrag til å etterfylle det utenlandske energibehovet ved å tilby mer fornybar kraft», fortsatte Lønnum.

Ingen teppebombing

Lønnum understreket at rammeplanen ikke er en plan for å teppebombe Norge med vindmøller, men at det heller ikke er en verneplan. Innenfor områder som blir utpekt i nasjonal ramme vil det være betydelige områder som ikke egner seg for vindkraft, og der det ikke vil bli gitt konsesjon.

«På samme måte som i dag vil det være i konsesjonsbehandlingen at det tas stilling til fordeler og ulemper ved konkrete prosjekter. Men det jeg kan si nå er at det vil være vanskeligere å få konsesjon utenfor de utpekte områdene.»

«En nasjonal ramme handler om regulering og bedre styring av vindkraften», avsluttet hun.