alex-jones-XPcsu_Da5qw-unsplash.jpg
Det kan ikke være sånn at de som bor i områder som hovedsaklig produserer energi i praksis subsidierer forbruket til de som bor i områder der energien hovedsaklig konsumeres. (Foto: Alex Jones)
Høring om utjevning av nettleie

Utjevning av nettleie - KS Bedrift har levert høringssvar

Energi

Utforming og finansiering av NVEs forslag til en utjevningsordning av nettleien er uklar. KS Bedrift mener en betydelig utjevning av nettleien må sikres på en robust og langsiktig måte og uten årlige budsjettavklaringer i Stortinget. 

KS Bedrift har nå levert høringssvar til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) utredning av virkemidler for utjevning av nettleie. 

I Granavolden-plattformen står det at regjeringen skal utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et strømnett som er organisert på en mest mulig effektiv måte. Det var utgangspunktet da NVE la frem sin utredning i november 2019.

I sin utredning foreslår NVE at dersom det er ønskelig med utjevning, er det tunge argumenter for en tilskuddsordning som er veldig lik posten over statsbudsjettet til nettutjevning som det ble bevilget penger over frem til 2017.

Samtidig er det veldig uklart hvordan denne skal finansieres og utformes. Fortsatt mener NVE at fusjoner og konsolidering vil løse det meste rundt ulikheter i nettleien.  

Utjevningen må være robust og langsiktig

Det er mye informasjon i utredningen og vi er enig i mye av det som framkommer. Samtidig ser vi noen svakheter. Det overordnede mål fra vår side er å få på plass en god ordning.

Den må på en robust og langsiktig måte og uten årlige budsjettavklaringer i Stortinget, sikre en betydelig utjevning av nettleien. Fra vår side er vi åpne for ulike ordninger og modeller, så lenge dette målet blir nådd.

Her kan du lese KS Bedrifts høringssvar.