Finansminister Siv Jensen (FrP) ankommer stortingssalen..jpg
Finansminister Siv Jensen (FrP) ankommer stortingssalen. (Foto: Stortinget).
Statsbudsjettet 2019:

Bærekraften må økes i statsbudsjettet

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer

Selv om statsbudsjett 2019 inneholder enkelte lysglimt må det bli langt mer offensivt for å fremme bærekraftige lokalsamfunn.

Det er skuffende at regjeringen i fremlegg av statsbudsjettet 2019 avlyser utjevning av nett-tariffene. -Dette er lite distriktsvennlig, sier Øivind Brevik administrerende direktør i KS Bedrift.

Et klart flertall på Stortinget ønsker like eller likere nett-tariffer, slik at innbyggere i typisk kraftproduserende kommuner - for eksempel Årdal - ikke betaler mer enn innbyggere i typisk kraftkonsumerende fylker - for eksempel Oslo.

-Det er arrogant av regjeringen igjen å konkludere med at strukturendringer er svaret, sier direktør Asle Strand i KS Bedrift Energi. Les mer

Stort lysglimt i et moderat kystbudsjett

Det er positivt at regjeringen innfører en ny tilskuddsordning for utvikling av effektive og miljøvennlige havner - i et ellers stramt kystbudsjett.

-Dette er en god start på en ordning som havnene har etterlyst i flere år. Det vil være et viktig tiltak for å realisere godsoverføring til sjø, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i KS Bedrift Havn. Les mer

Endelig kuttes elavgiften

Det er positivt at regjeringen vil kutte elavgiften med 650 millioner kroner. Dette er et klimatiltak som vil være med på å fremme bruken av bærekraftig energi.

-Likevel må det langt sterkere lut til om man skal nå målet om 1,5 grader maksimal temperaturøkning, sier Øivind Brevik administrerende direktør i KS Bedrift.

-Vi må bli mye flinkere til å utnytte de unike ressursene av utslippsfri energi som Norge besitter, blant annet ved å fremme nye løsninger og miljøteknologi, legger Brevik til. Les mer

Ny fagskole for brann og redning

-Det er positivt at regjeringen vil bruke ytterligere 10 millioner kroner til planlegging av ny fagskole for brann og redning på Tjeldsund i 2019, sier Øistein Gjølberg Karlsen, direktør for KS Bedrift Brann og Redning.

Dette kommer i tillegg til det som ble bevilget i 2017 og 2018. Brannskolen vil tidligst starte opp i 2021 etter at den først var planlagt åpnet i 2019. Les mer

Norge vil ta lederrolle mot marin forsøpling

-Dette er flott og føyer seg inn i rekken av miljøutfordringer hvor Norge går foran, sier Svein Kamfjord, direktør for KS Bedrift Avfall. -Men på hjemmebane skjer det mindre, legger Kamfjord til. Les mer