Stjerneskudd i hånd i vann - Krediter Kristopher Roller - nett.jpg
På Bedriftenes Møteplass 2019 samler vi alle samfunnsbedriftene og setter agendaen. (Foto: Kristopher Roller).
Bærekraftige samfunn – nyskapende arbeidsliv:

Bedriftenes Møteplass 2019

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Tør du tenke nytt? På Bedriftenes Møteplass 2019 vil vi både inspirere og utfordre deg til nettopp det. Årets begivenhet for samfunnsbedriftene går av stabelen den 2.-3. april.

Samfunnsbedriftene er hjørnesteiner i lokalsamfunnene. Men verden er i endring. Vi må ha rammevilkår som gjør at vi får enda mer nyskaping og målrettet innovasjon innen våre bransjer.

Og vi må ha et arbeidsliv som fremmer kompetanse og får frem det beste i medarbeiderne på alle nivå i bedriften.

I år har vi et særlig fokus på verdien av å sysselsette folk som av ulike årsaker ofte faller utenfor arbeidsmarkedet. For vi må alle tørre tenke nytt.

Da kan bedriftene fortsette å levere kjernetjenester som sikrer både bolyst og næringsgrunnlag. Da kan de fortsette å være drivere for det grønne skiftet.

 

MELD DEG PÅ HER