Øivind og John iii.jpg
Fra venstre: KS Bedrift-sjef Øivind Brevik og brannsjef John Bjella. (Foto: Øivind Brevik).
KS Bedrift-leder Øivind Brevik på medlemsbesøk i Buskerud

-De bryr seg om innbyggerne

Brann og redning

-Her i Buskerud møter jeg ledere som brenner for sine lokalsamfunn og som vet hvor viktig det er å være nær innbyggerne. Det viser hvilken styrke som ligger i samfunnsbedriftene, sier KS Bedrift-sjef Øivind Brevik om dag to av sin tredagers rundreise til medlemmer i Buskerud.

Den 30. august tok Øivind turen til Ål i Hallingdal, der han ble tatt imot av den relativt nytiltrådte brannsjefen John Bjella. Hallingdal brann- og redningsteneste er et interkommunalt selskap for kommunene Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå.

Bjella er leder for nær 90 ansatte, med administrasjon, feiere og deltidsbrannmenn. Brannsjefen har det øverste ansvaret for et dekningsområde som omfatter vesentlig flere fritidsboliger enn vanlige boliger. Selskapet er for tiden blant annet i gang med å kartlegge fritidsboliger.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Brannsjef John Bjella (Foto: Øivind Brevik).

Som ellers i landet er også Hallingdal brann- og redningstenestes oppgaver i endring. Da brannfolk stadig er først ute på en ulykkesplass, stilles det nye kompetansekrav til mannskapene.

Brannberedskapen har likevel svært høy prioritet. Blant annet takket være øvelser i forkant var brannvesenet i stand til å håndtere utfordringene med de mange skogbrannene i sommer.

Smådriftsfordeler i kraftforsyningen

Øivind tok så turen til Rødberg, sentrum i Nore og Uvdal kommune. Her traff han lederne for tre energimedlemmer samtidig - Ola Bergheim, daglig leder for Nore Energi AS; konstituert daglig leder Frank Skarpås, Uvdal Kraftforsyning SA og Rune Tangen Andersen, daglig leder for Rollag Elverk SA.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Fra venstre: Øivind Brevik; Ola Bergheim, daglig leder for Nore Energi AS; Rune Tangen Andersen, daglig leder for Rollag Elverk SA; Frank Skarpås, konstituert daglig leder Uvdal Kraftforsyning SA. (Foto: Øivind Brevik).

Disse tre selskapene nyter alle godt av det bransjen kaller smådriftsfordeler. Kjennskap til lokale forhold og folk er nemlig noe av nøkkelen til høy beredskap og god kundepleie.

Med utfordrende topografi og krevende værforhold som en del av arbeidsdagen, står disse selskapene klare til å rykke ut og ordne opp ved behov.

Lokal kjennskap gir høy beredskap

Mannskapene vet hvor de skal, og de vet hva de skal gjøre. Og ikke minst: De prioriteter også folk som bor utenfor allfarvei. Det er slikt som kommer av å føle et personlig ansvar for å sikre strømtilførselen til kundene.

Ved å tilby kompetansekrevende arbeidsplasser øker de også folks bolyst. Selvfølgelig er det også et stort pluss at disse selskapene i hovedsak forsyner sine kunder med miljøvennlig vannkraft.

Når de leverer en tjeneste som er kritisk for så vel næringslivet som grunnleggende samfunnstjenester, er det ikke rart at de ansatte føler stolthet over jobben de gjør.

Nore Energi skaper verdier lokalt

Dette er da også tre selskaper med en lang og stolt historie. Nore Energi fylte nettopp 100 år. Og den spreke 100-åringen tilbyr ulike kraftavtaler til kundene og drifter det lokale strømnettet.

Nore Energi tilbyr også utbygging av bredbånd gjennom selskapet Numedal Fiber, et selskap som det eier sammen med Rollag Kraftforsyning, Uvdal Kraftforsyning og Flesberg Elektrisitetsverk.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Dagens Nore I kraftverk sto ferdig i 1928. (Foto: Statkraft).

Fritidsboliger utgjør en stor og voksende del av en kundegruppe på nær 2100. Nore Energis nettvirksomhet planlegger og utfører alle nyanlegg og vedlikeholder forsyningsnettet.

Uvdal Kraftforsyning SA vant pris

Som stor hyttekommune med krevende terreng er det imponerende at Uvdal Kraftforsyning i 2017 vant en uoffisiell konkurranse om Norges beste leveringspålitelighet. Slike resultater kommer ikke av seg selv, så her har konstituert daglig leder Frank Skarpås og hans mannskaper gjort en solid innsats.

Uvdal Kraftforsyning er et samvirkeforetak, noe som innebærer at det er eid av kundene. Dette er med på å skape et stort engasjement for driften. Også her er kjernedriften å tilby ulike kraftavtaler til kundene samt å drifte nettet. Bredbånd tilbys gjennom Numedal Fiber.

Rollag Elverk SA samarbeider effektivt

Fra kontorene i Rollag sentrum leder elverksjef Rune Tangen Andersen ni ansatte i samvirkeforetaket Rollag Elverk SA som ble etablert i 1947. Gjennom en kombinasjon av egen kompetanse og bemanning og godt samarbeid med nabokraftselskapene har Rollag hele tiden kunnet drive effektivt.

Den store andelen fritidsboliger i konsesjonsområdet skaper egne utfordringer. Men disse løses gjennom solid egeninnsats og et nært samarbeid med naboene. Selskapet tilbyr ulike kraftavtaler til kundene i tillegg til å drifte nettet. Også her tilbys bredbånd gjennom Numedal Fiber.

Midtkraft styrker lokalsamfunnet

Senere på dagen tok Øivind turen til Nedmarken på Vikersund der han møtte administrerende direktør John-Arne Haugerud. Haugerud leder konsernet Midtkraft, som er eid av Modum (66%) og Sigdal (34%) kommuner.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Montører på jobb for Midtkraft (Foto: Midtkraft).

Med sine 47 ansatte er Midtkraft betydelig større enn energiselskapene som Øivind besøkte tidligere på dagen. Men også her er engasjementet for lokalsamfunnet sterkt. Midtkraft er seg svært bevisst sin rolle som nøkkelbedrift for både befolkning og næringsliv.

Kraftkonsern med høy profesjonalitet

Midtkraft drifter og vedlikeholder strømnettet i Modum og Sigdal. Selskapet drifter også kraftproduksjon gjennom egne avtaler med eierne av Ramfoss Kraftlag, Modum Kraftproduksjon KF og Horga Kraftverk. Kraften omsettes gjennom datterselskapet Midtkraft Strøm AS.

Også bredbånd er en del av konsernets portefølje. Over 99 % av innbyggerne i Modum og Sigdal kan få bredbånd basert på ADSL og radioløsninger.