Vardø havn 1.jpg
KS Bedrifts administrerende direktør Øivind Brevik er imponert over engasjementet og kompetansen han møtte hos medlemsbedriftene i Finnmark. (Bilde: midnattsol i Vardø. Fotograf: Øivind Brevik)
KS Bedrift-leder Øivind Brevik på medlemsbesøk i Finnmark

- Finnmarksbedriftene har utrolig mye driv

Energi | Havn | Andre bransjer

Finnmark er mye mer enn vakker natur. Medlemsbedriftene i vårt nordligste fylke løser viktige samfunnsoppgaver, sikrer arbeidsplasser, fremmer kompetanse og utvikler sine lokalsamfunn.

-Det har vært inspirerende å møte så mange engasjerte og dyktige folk på min rundreise til medlemsbedrifter i Finnmark. Det sier KS Bedrifts administrerende direktør Øivind Brevik etter en fire dager lang reise i vårt nordligste fylke mot slutten av mai i år.

Her beskriver Brevik sin finnmarksreise med egne ord og bilder:

Godt naboskap i Barentsregionen

Mitt første besøk gikk til Barentssekretariatet i Kirkenes, der jeg den 22. mai ble møtt av nestleder Marit E. Jacobsen. Barentssekretariatet finansierer norsk-russiske prosjekter i Barentsregionen innen alle samfunnsområder.

- Artikkelen fortsetter under bildet -


Fra venstre: Øivind Brevik, administrerende direktør for KS Bedrift; Marit E. Jacobsen, nestleder for Barentssekretariatet.

Denne viktige organisasjonen er eid av fylkeskommunene Finnmark, Troms og Nordland. I tillegg til å organisere besøk til Russland for norske delegasjoner er de et kompetansesenter for norsk-russiske relasjoner i nord.

Med tolv engasjerte ansatte i Kirkenes og seks i Russland gjør Barentssekretariatet en stor samfunnsinnsats på begge sider av grensen i Barentsregionen.

Et trygt sted for de mest sårbare

Senere på dagen hadde jeg et møte med Annik Eriksson, den meget engasjerte daglige lederen for Norasenteret i Kirkenes. Norasenteret er et incest- og krisesenter som dekker Øst-Finnmark. De tilbyr husly, omsorg og bistand til folk som er i svært sårbar situasjon.

Jeg ble vist rundt i moderne lokaler med seks leiligheter for familier og pårørende som blir rammet av seksuelle overgrep og vold. De som bor her får hjelp av senterets dyktige ansatte til å komme seg tilbake til hverdagen. Dette er en svært viktig oppgave, både for dem som er rammet og for samfunnet som sådan.

Norasenteret ser behov for å lukke hullene i krisesenterloven fra 2010, og det er noe KS Bedrift skal se på.

Norges østligste havn

Dagen etter, den 23. mai, gikk turen videre til Vardø Havn, der jeg ble møtt av styrets nestleder Elisabeth Sørnes. I tillegg til å ha dette viktige styrevervet jobber Sørnes for Kystverket i Vardø, der hun er født og oppvokst.

Jeg ble vist rundt på de tre havnene som Vardø Havn har ansvaret for, en midt i byen og to på fastlandet. Selv om moloene ser kraftige ut, kan jeg skrive under på at bølger og brottsjø hele tiden bidrar til å gjøre dem mindre.

- Artikkelen fortsetter under bildet - 


Når det blåser barskt, kjenner man det i Vardø Havn.

Med sin strategiske beliggenhet og sine seks ansatte er Vardø Havn opptatt av å komme høyere opp på nasjonal transportplan (NTP) sin prioriteringsliste.

Dette er noe KS Bedrift vil jobbe for. Havnene er viktige både for økt turisme og den sterkt voksende skipstrafikken fra Russland. 

Utvikler boliger og eiendom

Senere på dagen gikk turen til Vardø kommunale bolig og eiendomsselskap AS, der daglig leder Svein Karlsen møtte meg med stor entusiasme.

De to ansatte har ansvar for vedlikehold og oppfølging av hele 130 boenheter, delt på eneboliger, leiligheter og hybler. I tillegg er de i gang med å bygge opp et verksteds- og vedlikeholdsbygg i det som tidligere var en videregående skole.

I høysesongen har bedriften opp mot seks ansatte, og de brukes jevnlig av NAV til arbeidstrening for personer som har behov for det. Her snakker vi virkelig om samfunnsansvarlig forretningsdrift!

- Artikkelen fortsetter under bildet - 


Svein Karlsen har vært daglig leder for Vardø kommunale bolig og eiendomsselskap AS siden 2004.

-Før var det et enormt etterslep på vedlikehold - nå er det bare stort, humrer Karlsen. Det går med andre ord rett vei for selskapet, og behovet for boliger er, heldigvis, kun svakt økende.

Vardøs stolte historie

I dag bor det nær 2200 personer i Vardø, som i sin storhetstid var en svært viktig by. Det var stor handel med Russland og et urbant anslag med brede gater og fortauer. Jeg må si at jeg håper den positive utviklingen fortsetter.

På mitt opphold i Vardø så jeg allerede mange turister, fugletittere og andre som nyter den storslåtte kulturen, historien og naturen. Vi i KS Bedrift ønsker iallfall å bidra til en god utvikling.

Berlevåg satser stort og grønt

Den 24. mai gikk turen videre til Berlevåg. Der ble jeg møtt av ordfører Rolf Laupstad og havnesjef Bjørn Tore Sjåstad som ga meg en innføring i grønne og svært fremtidsrettede planer.

Ikke bare har de fornyet og forsterket store deler av havna de siste tre årene; de satser også stort med ny indre molo og ca. 300 meter kai, samt 90 nye meter under bygging i tillegg til flytebrygger for 40 båter.

Her er det fokus på avfallshåndtering fra fiskere og ikke minst mottak av annet marint avfall. Berlevåg Havn har tatt over driften av gjenvinningsstasjonen og har dermed god styring på avfallshåndteringen.

- Artikkelen fortsetter under bildet - 


Fra Berlevåg Havn.

Her har de også planer om produksjon av hydrogen fra overskudd fra strømproduksjon fra vindmøller. De tar mål av seg til å bli intet mindre enn Norges reineste havn og beste fiskerihavn. Havnen skal være trygg, ha gode fasiliteter og være sikker for alle.

Med sine 4,5 årsverk ligger de godt an i løypa og jeg er sikker på at de vil nå mange av sine mål. Tallenes tale er klar: På tre år har omsetningen økt fra 2 til 18 millioner kroner.

Sjøsamene har en rik kulturhistorie

Senere samme dag ankom jeg Varangerbotn, der noe av det første som møtte meg var det flotte museumsbygget for Varanger Samiske Museum. Dette sjøsamiske museet er en del av Tana og Varanger Museumssiida.

Selve formen på bygningen er inspirert av utsikten fra museet, nemlig fjellene ut Varangerfjorden. Mia Krogh er relativt fersk i direktørstolen og vitebegjærlig når jeg forteller hva vi i KS Bedrift kan bistå med.

- Artikkelen fortsetter under bildet -


Fra venstre: Øivind Brevik, administrerende direktør i KS Bedrift; Mia Krogh, direktør for Tana og Varanger museumssiida.

Museet som hun leder dokumenterer og formidler den sjøsamiske kulturhistorien i Varanger, samisk forhistorie og samisk samtid. Jeg oppfordrer alle til å ta en stopp her og få en flott innføring i den sjøsamiske historien og nyte dette flotte området.

- Alltid tilstede på 71 grader nord...

Dagen etter, den 25. mai, ankom jeg Honningsvåg, der jeg ble møtt med stort engasjement av elverkssjef Oddbjørn Samuelsen og administrasjonssjef Elin Nilsen fra Repvåg Kraftlag SA.

De ga meg en innføring i hvordan dette fantastiske, men værharde hjørnet av Norge driftes når det gjelder leveranser av strøm og fiber uansett værforhold. Slagordet er passende nok: - Alltid tilstede på 71 grader nord...

Repvåg Kraftlag dekker et område på størrelse med Vestfold, Østfold og Oslo. Her er det øyer, fjell, fjorder, samt veier som er stengt i lange og mange perioder i løpet av vinteren. Også Nordkapp ligger i RKSA sitt område.

På tross av disse utfordringene skårer Repvåg Kraftlag veldig godt i kundeundersøkelser, og det er nok takket være de 41 ansatte som trosser alle forhold. Og det kan jeg godt forstå med slik entusiastisk ledelse!

- Artikkelen fortsetter under bildet -


Fra venstre: elverkssjef Oddbjørn Samuelsen og administrasjonssjef Elin Nilsen fra Repvåg Kraftlag SA.

De 4450 nettkundene virker å være i trygge hender her. Repvåg Kraftlag har også egen vannkraftproduksjon i Repvåg, hvor det årlig produseres 23 GWH. I tillegg er de medeier i to vindkraftverk og to vannkraftverk!

Vakre og driftige Havøysund

Etter en kjøretur på 180 km fra Honningsvåg, i muligens verdens vakreste landskap (det var sol, blikk stille og 15 grader), ble jeg godt tatt i mot i Havøysund av havnesjef Oddvar Simonsen. Han er en av to ansatte, men de har også av og til noen på arbeidstrening fra NAV.

Havna har to hurtigruteanløp daglig. I tillegg leier de ut arealer til ulik industri, oppdrettsfirmaer og ikke minst ca. 60 fiskebåter. I sommer vil det bli plass til ytterligere 30 fiskebåter.

I tillegg har de planer om å bygge en 150 meter lang molo for å beskytte havneområdet bedre mot bølger fra nord og øst. Havnevesenet omsetter for mellom 5 og 6 millioner kroner i året. Hurtigruten er største bidragsyter, men mye kommer også fra utleie av båtplasser med mer.

- Artikkelen fortsetter under bildet -


Havøysund Havnevesen Måsøy KF.

Finnmark har spirit

Det har vært en stor glede for meg som leder av KS Bedrift å besøke alle de dyktige og engasjerte menneskene hos våre medlemmer i denne fantastiske delen av landet.

En viktig del av KS Bedrifts oppgave er å fremme og synliggjøre jobben som samfunnsbedriftene gjør overalt i vårt langstrakte land. KS Bedrift er – og skal også i fremtiden være – et av distriktenes talerør.