grønne lån.PNG
Illustrasjon: Kommunalbanken

Grønne lån: Kommunalbanken støtter gode klimatiltak

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Kommunalbanken tilbyr lån med lavere rente til prosjekter som gir en dokumenterbar reduksjon i energiforbruk eller klimagassutslipp, eller som styrker den lokale tilpasningen til klimaforandringer.

Kommunalbankens grønne rente skal være et virkemiddel for å bidra til at kommunesektoren velger klimavennlige investeringer.

Den grønne renten gir i dag et avslag på 0.1 prosent på gjeldende margin.

Alle kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper og andre organisasjoner med kommunal garanti kan søke om grønne lån i Kommunalbanken. Flere av KS Bedrifts medlemsbedrifter har grønne, innovative prosjekter på trappene og kan på en enkel måte finansiere disse med gode rentebetingelser.

Produksjon og distribusjon av fornybar energi er en av prosjektkategoriene som kan finansieres med grønne lån. Eksempler på prosjekter i denne kategorien er biogass-prosjekter slik som IVAR IKS’ biogassanlegg på Grødaland.

Også AS kan søke
Det finnes også eksempler på aksjeselskap som har fått innvilget lån i Kommunalbanken. Bybanen i Bergen er finansiert av Bergen Bompengeselskap AS, et selskap med fylkeskommunal garanti.

Det er formålet med prosjektet som avgjør om kommunene eller fylkeskommunene gir garanti – for eksempel kan badeland, kulturbygg og lignende være organisert som aksjeselskap uten at det er noe problem for kommunene å gi garanti.

Les mer om Kommunalbankens grønne lån og hvordan du kan søke

Ta kontakt med advokatfullmektig Håkon Riegels for mer informasjon.