Innovasjon er en lagidrett.jpg
På mange felt går utviklingen såpass raskt at det er risikabelt å bli hengende i fortidens løsninger (Foto: iStock).
Seminar om innovative anskaffelser

Innovasjon er en lagidrett

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Nyskapende løsninger suges sjelden fra eget bryst. De beste løsningene får man gjennom dialog mellom en dyktig bestiller og leverandører som kjenner det teknologiske potensialet. På KS Bedrifts seminar om innovative anskaffelser den 26. oktober lærer du mer om dette samspillet.

For å sikre et godt omdømme må man levere effektive og bærekraftige tjenester. Det krever at man følger med i timen og bevisstgjør seg mulighetene som finnes.

Men da innovative anskaffelser krever tid så vel som kompetanse og vilje til å satse, er det ikke egnet for alle typer offentlige innkjøp.

På vårt seminar vil du også lære om når og hvordan metoden kan gi merverdi og bidra til å høyne nivået på tjenestene dere leverer.

Les mer om seminaret og meld deg på