Øivind hos FIAS.jpg
KS Bedrifts medlemmer lager lokale løsninger på noen av samtidens største utfordringer. Her fra Øivind Breviks besøk hos FIAS. (Foto: Øivind Brevik).
KS Bedrift-leder Øivind Brevik på medlemsbesøk i Hedmark

Miljø, mangfold og muser – samfunnsbedriftene styrker Hedmark

Avfall | Andre bransjer

Avfallsbedrifter som vil bli klimanøytrale, et senter som styrker voksnes kompetanse og en stiftelse som bringer kultur til barn og unge. Les om dag to og tre av KS Bedrift-leder Øivind Breviks tredagers rundreise til medlemmer i skog- og elvefylket Hedmark.

Den 23. august gikk turen til Sander like utenfor Kongsvinger. Der ble Øivind tatt i mot av Trond Sørensen, daglig leder for Glåmdal Interkommunale Renovasjon IKS (GIR).

Glåmdal Interkommunale Renovasjon har ansvaret for renovasjonsordningen i de fire eierkommunene Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger. Med sine rundt 30 ansatte håndterer selskapet husholdningsavfallet fra ca 17.700 faste innbyggere og ca 3.200 hytter.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Bilde: Deler av GIRs lederteam med Trond Sørensen i midten. Foto: Øivind Brevik. 

Selskapet legger vekt på å lage effektive systemer og har blant annet lagt godt til rette for både innbyggere og næringsliv på sin oppgraderte gjenvinningsstasjon.

Kommunene har eierandel i selskapet etter prosentvis andel av innbyggere. Med sitt sterke kompetansemiljø blir selskapet også brukt som miljørådgiver av de ulike eierkommunene.

Styrker folks kompetanse

Neste mann ut er Glåmdal interkommunale voksenopplæringssenter (GIV), som holder til på Rasta i Kongsvinger. Her blir Øivind tatt imot av daglig leder Gry E. Høgberg.

Med sine rundt 30 ansatte har senteret mange dyktige pedagoger med høy fagkunnskap. Her tilbys voksenopplæring til innbyggere med behov for et kompetanseløft, blant annet innvandrere med liten skolebakgrunn fra hjemlandet.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Bilde: GIV-gjengen med Gry E. Høgberg i midten. Foto: Øivind Brevik.

Noen satsningsområder er toårig grunnskole for voksne – der undervisningen kombineres med norskopplæring – statsborgerprøven og prøve i samfunnskunnskap. Dessuten undervises det i teoridelen av helsefagarbeiderfaget.

I 2017 hadde senteret over 200 elever. GIV eies av kommunene Kongsvinger, Grue, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal samt Hedmark fylkeskommune.

Kultur til Hedmarks elever

Dagens siste besøk gikk til Turnéorganisasjonen på Hamar, der Øivind ble møtt av daglig leder Håkon Skoge. Denne spennende stiftelsen bringer kultur til barn og unge.

En stab på 11 fremmer kunst- og kulturopplevelser på grunnskoler og videregående skoler over hele Hedmark. Årlig har de rundt 90 turnéer på veien for å formidle litteratur, visuell kunst, musikk, scenekunst, film, kulturarv og kunstarter i samspill.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Bilde: Turnéorganisasjonens lederteam med Håkon Skoge til høyre. Foto: Øivind Brevik. 

Turnéorganisasjonen var tidlig ute med en kulturell abonnementsordning til skolene, og denne ordningen ble en sterk inspirasjon for Den kulturelle skolesekken. Organisasjonen har også ansvaret for Ung Kultur Møtes i Hedmark samt en årlig tredagers fylkesfestival.

Avfallsselskap tenker stort

Den 24. august gikk turen helt opp Østerdalen til Fjellregionens Interkommunale Avfallsselskap (FIAS). Fra sin base på Tynset har FIAS satt seg mål om klimanøytral avfallshåndtering innen 2020. For å nå dette ærgjerrige målet satser daglig leder Jan Otto Saur blant annet på medvirkning fra innbyggerne.

Når FIAS nå sammen med eierkommunene skal oppdatere dagens avfallsplan, ber de innbyggerne om innspill til hvordan Fjellregionen kan bli avfallsfri.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Bilde: Ledergruppe med Jan Otto Saur i midten. Foto: Øivind Brevik.

FIAS' flotte anlegg holder en meget høy standard. -Her kan man faktisk gå med tøfler utendørs, påpekte en humrende KS Bedrift-sjef under besøket.

FIAS utfører renovasjonstjenester for husholdninger og næringsliv på vegne av eierkommunene. Dette omfatter innsamling, transport, drift av mottaksanlegg og omlastingsstasjon samt behandling og omsetning av avfallsfraksjoner.

To eierkommuner – Holtålen og Røros – ligger i Trøndelag fylkeskommune, mens Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal alle ligger i Hedmark fylkeskommune. Selskapet har også som mål å være blant de 10 beste avfallsselskapene i Norge på brukertilfredshet.

For et enda grønnere Solør

Dagens siste besøk gikk til Flisa, der Solør Renovasjon IKS holder til. Her ble Øivind møtt av daglig leder Inga Sørensen. Det interkommunale selskapet hun leder har kommunene Våler, Åsnes og Grue som eiere.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Bilde: Flisa bru. Foto: Jan-Tore Egge / Wikimedia Commons.

Selskapet håndterer avfall fra så vel husholdninger og institusjoner som forretninger og annen næringsvirksomhet i de tre eierkommunene. Også Solør Renovasjon har mye miljøkompetanse som kommer eierne til gode.

Som utpregede hyttekommuner har kommunestyrene i Grue, Åsnes og Våler vedtatt obligatorisk renovasjon for hytter og fritidsboliger i kommunene. Det er det enkelte kommunestyret som fastsetter avfallsgebyret.