Eldre par snakker pensjon.jpg
Den nye offentlige tjenestepensjonen skal blant annet gjøre det mer attraktivt å stå lenger i arbeid.

Regjeringen og partene er enige: Ny pensjonsordning for offentlig sektor

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Etter forhandlinger som ble sluttført på morgenkvisten lørdag den 3. mars, er regjeringen og partene enige om forslag til ny pensjonsordning for offentlig sektor. Den nye ordningen presenteres på Bedriftenes Møteplass den 18. april.

-Jeg er glad for at vi med dette har fått en offentlig tjenestepensjon som er bærekraftig og som stimulerer til økt arbeidsdeltakelse, sier Barbro Noss, KS Bedrifts direktør for arbeidsliv.

-Ordningen bygger på prinsippene i den nye folketrygden, og gjør det enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor, legger hun til.

På Bedriftenes Møteplass 2018 skal Silje Aslaksen fra Arbeids- og sosialdepartementet presentere ordningen og utdype hva den konkret betyr for de ulike arbeidstakergruppene.

Fram til det kan du lese mer her: Ny pensjonsordning

Les mer om Bedriftenes Møteplass 2018 og meld deg på