Widerøe_Dash_8-100_and_Q400_at_Værnes.jpg
Bedriftene i KS Bedrift følger statens reiseregulativ når det gjelder skyssutlegg, utgifter til overnatting og utgifter til kost. (Foto: Alasdair McLellan).
SGS 1001

Reiseregulativet har nye satser

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Fra 1. januar 2019 gjelder nye satser i reiseregulativet for ansatte som reiser i embets medfør for bedriftene i KS Bedrift.

Partene i staten er kommet til enighet om nye satser i statens særavtaler for reise innenlands og reise utenfor Norge.

Reiseregulativet SGS 1001 § 3 viser til de til enhver tid gjeldende bestemmelser for statens tjenestemenn i "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands» og «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge», med hensyn til skyssutlegg, utgifter til overnatting og utgifter til kost.

De nye satsene for reiser innenlands og utenlands finner du her på Difi Arbeidsgiverportalen.