Øivind xxx.jpg
Administrerende direktør Øivind Brevik åpner Bedriftenes Møteplass 2019. (Foto: Jill Johannessen).
Bedriftenes Møteplass 2019, dag 1 oppsummert:

Samfunnsbedriftene skaper bærekraft

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

-Uten dere hadde vi ikke hatt det så bra her i Norge, sa Øivind Brevik da han åpnet Bedriftenes Møteplass 2019. -Alt det vi gjør i KS Bedrift skal ha merverdi for innbyggere og samfunn, la han til.

-Det grunnleggende med samfunnsbedriftene er at de jobber for deg og meg og alltid leverer tjenester som vi ikke kan være foruten, sa Øivind Brevik under åpningen den 2. april.

Han la ikke skjul på at det er utfordrende å øke bærekraften, og påpekte at det ligger et stort potensiale i å øke samarbeidet mellom bransjene som KS Bedrift representerer.

Brevik la også vekt på at vi må ta de klimastreikende ungdommene på alvor, noe som ga håp for fremtiden.

Bruk de eldre!

-Jeg hentet masse erfaring fra de eldre, det var grunnlaget for suksessen, sa Johan Kaggestad, ekspertkommentator i TV2, om sin tid som trener da han fikk Grete Waitz og Ingrid Kristiansen opp i verdens løpeelite.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Johan Kaggestad. (Foto: Jill Johannessen).

Kaggestad la vekt på at nysgjerrighet og tilpasningsvilje noe av det viktigste for å forbli interessant som arbeidstaker. Og ledelsen må se ressursene som mange eldre arbeidstagere har.

-Klarer du å tilpasse deg og jobbe med dine rammebetingelser, så tror jeg du kan holde deg gående ganske lenge, sa han, og understreket at alle har et egetansvar for å tilrettelegge for seg selv.

Testere med aspergers

-Ferd Sosiale Entreprenører har gjort den helkommersielle delen av Ferd mye bedre, sa Johan H. Andresen. -Vi rekrutterer mye bedre enn før. Folk kommer til oss og sier de liker det vi gjør, la Ferd-styrelederen til.

En av FSEs mange satsinger er å gi folk med aspergers en inngang til arbeidsmarkedet slik at de kan få brukt sitt potensiale – blant annet som uttestere av programvare.  

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Johan H. Andresen på Bedriftenes Møteplass. (Foto: Jill Johannessen).

Satsingen på sosial bærekraft er et fortrinn i konkurransen om arbeidskraft. -Men vi har en klar ambisjon om å tjene penger også på dette etter hvert, la Andresen til.

Pri 1: Flere i arbeid

-Vi har en arbeidsledighet på 2,3 prosent. Likevel står en av fem i jobbfør alder utenfor arbeidslivet, sa NAV-sjef Sigrun Vågeng. -Dette er en enorm arbeidskraftreserve. Men det er også en tapt mulighet for mange enkeltmennesker, la hun til.  

Tre grupper har særlig utfordringer, påpekte Vågeng: ungdom, innvandrere og langtidsledige. Ungdomsledighetene har gått noe ned, men også her gjenstår mye arbeid.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Sigrun Vågeng på Bedriftenes Møteplass 2019. (Foto: Jill Johannessen).

-Mange som er utenfor nå, feiler det ingenting, de mangler kun kvalifikasjoner, sa Vågeng. Hun oppfordret KS Bedrifts 540 medlemmer til å ta kontakt med NAV og bli med på inkluderingsdugnaden.  

Vi blir flere og mindre like

-Norge har vært blant landene i Europa med høyest befolkningsvekst, sa Paul Inge Severeide fra Statistisk sentralbyrå. -Siden 2005 har arbeidsinnvandringen dominert denne veksten, la han til.

Severeide trakk frem et par funn: Polen er vår desidert største innvandrergruppe. 60 prosent av «innvandrerne» har bakgrunn fra ikke-vestlige land. Menn er nå i knapt flertall i Norge med 50,4 prosent av befolkningen.  

En stadig større andel av befolkningen bor sentralt, noe som blant annet fører til at omsorgsbehovet vil vokse mye på bygda. Norskfødte med innvandrerbakgrunn deltar i større grad i høyere utdanning enn resten av befolkningen.  

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Fra paneldebatten om inkludering. Abdullahi Mohamed Allason, bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Kristiansand, og Anna Ljunggren, fagleder samfunnskontakt i KS Bedrift. (Foto: Jill Johannessen).

Bærekraft for det grønne skifte

-En god samfunnsmodell forener behovet for økonomiske bærekraft og sosiale bærekraft, understreket Los sjefsøkonom Roger Bjørnstad. Den «norske modellen» er den beste egnede for den omstillingen vi står overfor. Ved at beslutningene tas nedenfra og opp, har de legitimitet.

Modellen skaper både sosial og øknomiske bærekraft. Og dette er avgjørende for befolkningens vilje til å gjennomføre det grønne skiftet, understreket Bjørnstad.

Partssamarbeidet er bærekraft

Øistein Dørum, sjefsøkonom i NHO, kunne bekrefte at partssamarbeidet fungerer godt. Og etter NHOs syn er nettopp tilliten i et samarbeidsbasert samfunn et enormt konkurransefortrinn som må bevares.

-Bærekraft kommer i mange former, sa Dørum. Han la til hvor viktig det er at staten har finansiell bærekraft fremover, og at bærekraft også dreier seg om inkludering. Miljø og klima er den mest grunnleggende bærekraftutfordringen, understreket han.

Bærekraft er lønnsomt

-Bærekraft behøver ikke være så vanskelig, påpekte Thina Saltvedt, seniorrådgiver i Nordeas Group Sustainable Finance. Dagens samfunn skal møte sine behov uten å forringe kommende generasjoners behov.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Thina Saltvedt snakker på Bedriftenes Møteplass 2019. (Foto: Jill Johannessen).

-Investorer avskyr klimausikkerhet, understreket hun. Man vil rett og slett ikke tjene så mye penger fremover om man ikke tenker bærekraft.

Klimaendringer kan skape politiske endringer som igjen gir uro på de finansielle markedene. Og forsikringsselskapene er de første til å prise inn klimaendringene. Man ser nå også at bankene gir lavere kredittrating til de som ikke tar klimahensyn.