IKA iii.jpg
God stemning under KS Bedrift-sjef Øivind Breviks besøk til IKA Kongsberg. (Foto: Øivind Brevik)
KS Bedrift-leder Øivind Brevik på medlemsbesøk i Buskerud

Samfunnsbedrifter er spydspisser for Buskerud

Avfall | Andre bransjer

-Jeg har nå besøkt tre inspirerende medlemsbedrifter som utvikler nye løsninger og som hver for seg kan sies å tilhøre têten av sine respektive bransjer, sier KS Bedrift-sjef Øivind Brevik om dag én av sin tredagers rundreise til medlemmer i Buskerud.

Den 29. august tok Øivind først turen til Buskerud kommunerevisjon IKS, der han ble tatt imot av daglig leder Inger Anne Fredriksen og styreleder Knut Martin Glesne.

Fra hovedkontoret i Drammen leder Fredriksen et interkommunalt selskap med tilsammen 16 eierkommuner (av 21 totalt i Buskerud).

Med sin inngående kjennskap til kommunesektoren og revisjonsregelverket er Buskerud kommunerevisjon med på å sikre at alt går riktig for seg i eierkommunene og deres selskaper.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Fra venstre: Øivind Brevik; Inger Anne Fredriksen, daglig leder; Knut Martin Glesne, styreleder. (Foto: Øivind Brevik)

Bedriften tar også andre oppdrag med kommunal tilknytning som stiftelser, legater og kirkelige regnskaper. Integritet og kompetanse er nøkkelverdier for Buskerud kommunerevisjons virke. 

I siste instans underbygger kommunerevisjonen befolkningens tillit til kommunen, de kommunale selskapene og tjenestene som leveres. Slik sett er kommunerevisjon en del av grunnmuren for den norske velferdsmodellen.

IKA Kongsberg tar vare på verdifulle spor

Senere på dagen tar Øivind turen til Kongsberg. I signalbygget Archon holder en av landets fremste arkivinstitusjoner til. Wenche Risdal Lund er daglig leder for IKA Kongsberg, Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS.

Hun er sjef for nær 40 ansatte som tar vare på de offentlige sporene fra nåværende og historiske innbyggere i flesteparten av kommunene i Buskerud (14 av 21), Vestfold (9 av 9) og Telemark 17 av 18) – samt arkivmaterialet til Buskerud og Telemark fylkeskommuner.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Ledelsen i IKA Buskerud. Fra høyre: Wenche Risdal Lund, daglig leder; Knut J. Jordheim, administrasjonsleder; Torleif Lind, fagleder; Morten Espe, økonomisjef. (Foto: Øivind Brevik.) 

Avdukingen av bygget Archon i 2014 var en milepæl i IKAs snart 26-årige historie. Dette var en stor satsning fra eierkommunenes side, og gjenspeiler et ønske om å ta vare på historien og utvikle fagmiljøet.

IKA Kongsberg har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg som holder til i nabobygget, slik at man har samlet et stort arkivarmiljø. Dette gjør også at innbyggerne kan finne statlige og kommunale kilder på samme sted.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Bilde: Skjøre, gamle bøker må behandles med omhu. Foto: Øivind Brevik. 

Digitalisering av gamle papirer er et satsingsområde. Det er en utfordring å skape et søkbart arkiv som også er lesbart i årene som kommer.

Når noen søker innsyn i sin arkiverte historie er det kommunens ansvar å sikre at sporene er bevart, for nåtiden så vel som for ettertiden.

Lindum gjør avfall til ressurser

Så tok Øivind turen til Lindum AS’ store og moderne anlegg et lite stykke utenfor Drammen. Her blir han tatt imot av daglig leder Pål Smits og andre fra ledergruppen.

Dette nytenkende konsernet satser på utvikling av nye behandlingsløsninger i avfallsbransjen. Med den miljøbevisste eierkommunen Drammen i ryggen har Lindum blant annet satset sterkt på biogass.

Både busser og renovasjonsbiler i store deler av Vestfold kjører nå på biogass som er laget av matavfallet fra innbyggerne. I prosessen lager de også jordforbedringsprodukter, som selskapet blant annet selger på eget Lindums jordtorg i Drammen.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Fra venstre: Øivind Brevik; Ketil Salvesen, økonomidirektør; Camilla Ekberg, HR-sjef; Pål Smits, administrerende direktør. (Foto: Øivind Brevik).

Selskapet har helt fra starten i 1998 fokusert på rekruttering og videreutvikling av egen kompetanse. Med i alt 191 ansatte har bedriften et meget høyt kunnskapsnivå og kapasitet til å drive med forskning og utvikling.

Som selskap må Lindum drive etter kommersielle prinsipper og vinne alle sine oppdrag på anbud. Lindumkonsernet er i vekst og har nå virksomhet over store deler av Østlandsområdet rundt Oslofjorden og deler av Vestlandet og Sørlandet.