Trine II.JPG
Faksimile fra Nationen. Innlegget kom både på nett og i papiravisen 10. januar 2018

Trine kan bidra til grønn optimisme

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

KS Bedrift har store forventninger til at forhandlingene mellom Høyre, FrP og Venstre nå meisler ut en grønnere kurs. Tiden er moden for mer optimisme på veien til et lavutslippssamfunn.

Norge har ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp. Men målene må følges opp av midler og konkrete tiltak. Det hviler et stort ansvar på de tre partiene som nå forhandler ved Hotell Jeløy Radio.

At Venstre nå mest sannsynlig tar plass rundt Kongens bord er positivt for den omstillingsprosessen som vi må inn i. Det må skapes flere grønne arbeidsplasser og KS Bedrifts medlemmer står klare innenfor bransjene avfall, energi og havn.

Flere er mer oppmerksomme på sitt forbruk; ved å kaste mindre mat, sortere avfallet, forbruke mindre energi, vite hvor strømmen i stikkontakten faktisk kommer fra og reise mer miljøvennlig.

Valgene vi tar i hverdagen kan fremstå som en dråpe i havet når vi vet at de store utslippskuttene må tas innenfor olje- og gassektoren, transport, industri og landbruk. Men det grønne skiftet fordrer at alle privatpersoner og næringslivet reduserer utslippene.

Norske avfallsbedrifter står klare til å være med på det grønne skiftet, men det trengs politiske grep. Det må etableres ordninger slik at avfallsbedriftene kan investere i topp moderne sorteringsanlegg, slik at vi utnytter ressursene enda mer effektivt i tråd med sirkulærøkonomisk tenkning. Vi mener at det bør stilles krav til at enkelte produkter produseres med gjenvunnet materiale, og at de som velger dette kan få økonomisk kompensasjon i en overgangsfase. Og er det ikke merkelig at du i dag i enkelte deler av landet kan oppleve at bananskallet som du kaster på jobb, hjemme og på treningen håndteres på tre forskjellige måter?

Energibedrifter produserer og forsyner hele vårt langstrakte land med ren energi. Men det er et potensiale for å produsere langt mer vannkraft her til lands. Ny energi som vi kan bruke innenlands i eksisterende eller ny industri eller eksportere til Europa. Men da må skattetrykket innenfor denne sektoren reduseres betraktelig, slik at vi får reinvesteringer i eksisterende vannkraftanlegg.

Sjøveien er grønn, sikker og vedlikeholdsfri. Det er et stort potensiale for utslippsreduksjoner i transportsektoren og da kan en ikke kun tenke på privatbilenes utslipp, men også se på tiltak for å redusere utslippene fra transport av gods og folk, til sjøs. Våre medlemshavner ønsker å bidra gjennom reduksjoner i egne utslipp og ved å bli energisentre for land- og sjøtransport. Havnene må bli energisentre der skip som går på strøm og hydrogen kan lade og fylle effektivt og ikke minst med samme systemer og på de mest formålstjenlige stedene både innlands og utenlands.

Vi mener at Norge trenger en klimavennlig politikk, og håper at dersom Venstre går inn i regjering vil det styrke klimaarbeidet i Norge og internasjonalt. Medlemmene til KS Bedrift er klare til å bidra i klimadugnaden!