Skip til kai iStock.jpg
iStock
Europeisk sjøfart

Havnepolitikk har medvind i Europa

Havn

Mens norske politikere har «innvilget» norsk sjøtransport et hvileskjær, stemte transportkomiteen i Europaparlamentet den 23. november for et mer effektivt transportnettverk.

Europaparlamentet – som er EUs direktevalgte parlament – har dermed vist forståelse for havnens behov for en tilstrekkelig finansiering, slik at man kan imøtekomme både dagens og fremtidens utfordringer.

For havnene i EU betyr dette økt investering i havneinfrastruktur som kan bidra til å «avkarbonisere» økonomien ved å tilby bedre, smartere og mer miljøvennlig transport.

Europaparlamentets transportkomite påpeker også at dette vil skape både jobber og vekst på sikt.

Norsk sjøtransport på hvileskjær
Mens den europeiske sjøtransporten får god medfart, oppleves Norges budsjett for sjøtransport som et hvileskjær. I går ble de fire borgerlige regjeringspartiene enige om det kommende statsbudsjettet, og det ser ut til at kystbudsjettets reelle nedgang fortsetter.

KS Bedrift Havns syn er at bedre rammevilkår for de norske havnene i statsbudsjettet er viktig for både nærsjøskipsfarten og en mer miljøvennlig transportsektor totalt sett.

Pressemelding fra den europeiske havneorganisasjonen ESPO