BILDE FAGSAMLING 2 (2).jpg
Fra Fagsamlingen for havneansatte 2017
Fagsamling for havneansatte

"Havne-innovasjon" var tema på KS Bedrift Havns fagsamling

Havn

-Havnen som en aktør i logistikkbransjen må henge på i det grønne skiftet. Det sa havnedirektør Tore Lundestad fra Borg Havn da han innledet på KS Bedrift Havns årlige fagsamling for havneansatte den 28. november i lokalene til Drammen Havn. 

På KS Bedrift Havns årlige fagsamling for havneansatte fikk deltakerne oppleve både spennende foredrag og omvisning i flotte, maritime omgivelser i Drammen Havn. Rundt 40 deltakere fikk høre spennende innlegg fra blant annet Kystverket, Selfa, Bouvet, Sopra Steria og Toyota Logistics Services.

-Noe av det viktigste vi politikere kan gjøre for å underbygge endringer er å endre regelverket. Regelverket er i utgangspunktet rigid, men ved å tilrettelegge for en grønnere transportsektor kan det tenkes mer alternativt, sa statssekretær Tommy Skjervold (FrP).

Statsekretær Tommy Skjervold på fagsamlingen (Foto: Per-Jan Brekke/Godt Sagt)

Teknologi vil endre driften
Temaet på årets fagsamling var innovasjon og teknologi, og fokus var på hvordan dette kan bidra til å endre havnens drift i årene som kommer. Det var også interessant å se hvordan to ulike aktører, Grenland Havn og Rolls Royce, presenterte sine innlegg om hvordan autonome skip vil påvirke havnedriften.

For mange var det også et høydepunkt å få høre om, og ikke minst se, utviklingen som er på gang i Drammen Havn. Her er det mye å la seg inspirere og lære av.

Dere finner presentasjonene fra fagsamlingen under.

Nasjonal Transportplan 2018-2029 – Hva betyr det for havnene? v/ statssekretær Tommy Skjervold

BaneNor sin godssatsing i Drammen Havn – en fremtidsrettet utbygging v/ Kjell Ivar Maudal, leder terminaler i BaneNor

Effektiv og miljøvennlig logistikk i en bynær havn v/ Ivar Vannebo, Assisterende Havnedirektør Drammen Havn.

Effektiv logistikk avgjørende for vår konkurransekraft v/Arne Larsen, Daglig leder i Toyoya Logistics Services Norway AS

Status for sjøtransporten v/ Øyvind Sandbakk, Rådgiver Kystverket

Produktivitet og effektivitet i havnene, Kenneth Løvold Rødseth, forsker Transportøkonomisk Institutt

Havneeffektivitet, Eivind Dale, Senior Principal Consultant DNV GL

Innfasing av alternativt drivstoff for skip v/ Einar Bjørshol, Seniorrådgiver Kystverket

Fjernstyrte havneoperasjoner v/ Tore Lundestad, Havnedirektør Borg Havn IKS

Havne- og kystruteutvikling, v/ Erik Iansen, Administrerende Direktør, SELFA

Status for havnejuss v/ Frode Lauareid, KS Advokat

Hvordan skape mer ut av mindre v/ Monica Honningsvåg, kursholder i Bouvet

Innovative anskaffelser i offentlig sektor v/ Tina Sølvberg, prosjektleder NHO

Arbeidsprosesser i endring – bruk av automatisering, robotics og AI v/ Monica Hafredal & Ole Eliassen, Sopra Steria

Implementering av Storm Weather Centre v/ Nils Møllerup, leder for havnedrift, Bergen Havn

Autonome skips påvirkning på havnefasiliteter v/ Axel Andenæs, Rolls Royce            

Havnens utfordringer med autonome skip v/ Borgar Slørdal, Havnekaptein, Grenland Havn

Fjernstyrte tårn mm i luftfarten v/ Jan Østby, Leder Remote Services i Avinor

Nytt & Nyttig, KS Bedrift Havn v/ Kjell-Olav Gammelsæter, Direktør KS Bedrift Havn