Mann fortøyer skip
Havnelederforum 2018

Stort engasjement

Havn

Nær 30 deltakere samlet seg til årets Havnelederforum. På agendaen stod rammebetingelser i endring og hvordan havnene skal forvalte sitt ansvar som samfunnsbygger og kommersielt foretak.

- Havnelederforum er en viktig møteplass for våre medlemmer og en god arena for å diskutere sentrale rammevilkår og dele erfaringer fra hverdagen. Som ansvarlige for viktige samfunnsbedrifter er det viktig for medlemmene å løfte blikket fremover, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn.

Klima- og miljøministerens politiske rådgiver, Marit Vea, åpnet Havnelederforum 2018 og var tydelig på at det er viktig å utnytte sjøveien for å realisere en omstilling til lavutslippssamfunnet. Samtidig må også utslippene fra sjøtransporten reduseres.

Grønnere transport nødvendig for å nå klimamålene, sier Marit Vea, politiske rådgiver til Klima- og miljøministeren

Deltakerne fikk også mulighetene til å utfordre den nye lederen av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), og komiteens fremste opposisjonspolitiker, Sverre Myrli (Ap). Programmet innehold også sesjoner om fiskeri og havbruk, forskning og workshop om fiskeri, teknologi og utvikling og turisme.

Rammebetingelser i bevegelse

Havnelederforum hadde også en sesjon der en så på de pågående lovarbeidene som vil påvirke havnenes rammebetingelser fremover. KS Bedrift advokattjenester, ved Håkon Riegels, presenterte konklusjonene fra utvalget som har sett på konkurranseforholdene mellom private og offentlige virksomheter (Hjelmeng-utvalget). Utvalget har foreslått en rekke tiltak for å sikre konkurranse på like vilkår. Dersom utvalgets anbefalinger følges vil det medføre endringer for havnene. Du kan lese en oppsummering av «konkurranse på like vilkår» her…

Wollert Krohn-Hansen, direktør i Trondheim Havn og medlem i havnelovutvalget, ga en status på utvalgets arbeid med revisjon av havne- og farvannsloven. Det er knyttet stor spenning til resultatene av utvalgets arbeid. Havnelovutvalget skal levere sine vurderinger og konklusjoner 1. mars.

Havnene er viktige samfunnsbedrifter

Havnene er viktige samfunnsbedrifter som bidrar til økonomisk aktivitet. Samspillet mellom havnene og dets omliggende samfunn er viktig for utvikling av sterke lokal samfunn.

Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen i Trondheim Havn, Havnedirektør Einar Olsen i Drammen Havn og Havnedirektør Halvar Pettersen i Tromsø Havn diskuterte temaet nærmere i en panelsamtale ledet av Kjell-Olav Gammelsæter. En tydelige felles konklusjon blant paneldeltakerne var at et godt samspill med lokal samfunnet og eierne er avgjørende for vellykket havneutvikling og for at havnene skal kunne utfylle rollen som næringsutviklere.

Politisk debatt

Lederen av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), og komiteens fremste opposisjonspolitiker, Sverre Myrli (Ap) deltok fredag på en debatt om rammevilkår for havner. De tre havnedirektørene Bjørn Tore Sjåstad (Berlevåg), Øystein A Sundby (Moss) og Finn Flogstad (Grenland) fikk mulighet til å sette agendaen med sine utfordringer og det ble en god runde med både fiskerihavner, havnas avhengighet av vei (og bane) og havnekapital og havneutvikling.

De to stortingsrepresentantene var svært uenig om den fremtidige organiseringen av fiskerihavnene, men de var også svært interessert i å spille balle med havnen for å finne gode konkrete løsninger på utfordringene som ble tatt opp.

Debatt mellom Sverre Myrli (Ap) og Helge Orten (H) ledet av Tord Dale fra Maritimt Forum

Bedriftenes Møteplass og Årsmøte 2018

Alle bransjer utfordres av den digitale revolusjonen. Stadig flere oppgaver kan gjøres av programvare og roboter. Men endringene gir også muligheter. Tjenester kan forbedres og arbeidskraft kan frigjøres for andre oppgaver. Det gjelder å tilpasse seg.

På Bedriftenes Møteplass 2018 vil vi vise hva dette konkret innebærer for våre medlemmer. Blant innlederne er Telenor-sjef Berit Svendsen, tidligere stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen, bedriftsrådgiveren Silvija Seres, Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre og gründer Elin Nørve. Erik Aasheim leder konferansen.

- Vi ser frem til å møte alle igjen på Bedriftenes Møteplass 2018 18. & 19. april. På programmet til havnesporet kan vi blant annet røpe at advokat Kristin Bjella som leder havnelovutvalget arbeid vil komme og redegjøre for havnelovutvalgets innstillinger, avslutter Kjell-Olav Gammelsæter.

Du kan melde deg på allerede nå ved å klikke her…

Presentasjoner