IMO - Enighet om klimaavtale - iStock.jpg
IMO har anslått at internasjonal skipsfart står for 2,2 prosent av de globale klimagassutslippene. (Foto: iStock)
Klimaavtale for skipsfart

IMO: Utslippene skal ned

Havn

- Klimaavtalen for skipsfarten er et viktig steg for å oppfylle våre klimaforpliktelser, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn.

FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) har vedtatt en strategi for reduksjon av klimautslipp. Utslippene skal reduseres med 50 prosent innen 2050 fra nivået i 2008. Samtidig er målet at skipsfarten skal bli helt karbonfri så fort som mulig i løpet av dette århundret.

– Dette er en milepæl i arbeidet for å redusere klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart. Dette er Paris-avtalen for skipsfarten, og det er et stort gjennombrudd at strategien inneholder en visjon om nullutslipp. Det er også viktig at strategien inneholder både konkrete utslippsmål og en plan for hvordan de skal oppfylles, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.  

IMO har anslått at internasjonal skipsfart står for 2,2 prosent av de globale klimagassutslippene. Uten tiltak ville utslippene økt med mellom 50 og 250 prosent innen 2050 avhengig av utviklingen av verdenshandelen. 

Norge har vært pådriver

Norge har gjennom mange år hatt en ledende rolle i IMOs klimaarbeid. Norge var blant landene som tok initiativet til en slik strategi i 2016. I tillegg har selve forhandlingene vært ledet av fagdirektør Sveinung Oftedal i Klima- og miljødepartementet. Det har vært stort sprik mellom ulike lands ambisjonsnivå, men etter ett år med omfattende forhandlinger er strategien nå vedtatt.

– Norge har jobbet hardt for å hale i land denne avtalen. Nå starter jobben for alvor på det enkelte skip med å kutte utslippene. Her håper jeg at norsk skipsfart skal vise vei og vise verden at det er fullt mulig å drive miljøvennlig og samtidig tjene penger, sier Elvestuen. 

Les pressemelding fra regjeringen