Bilde: Bergen Havn
Foto: Bergen Havn
Landstrøm

Landstrøm skal bygges ut i flere norske havner

Havn

Hammerfest Havn KF og Grenland Havn IKS er blant de ni havnene som i denne runden skal få støtte fra Enova for å bygge ut landstrømsanlegg som skal få ned utslipp fra skip til kai.

KS Bedrifts havnemedlemmer Hammerfest Havn og Grenland Havn skal få henholdsvis 13.020.000 kr og 1.235.550 kr for å bygge ut landstrømsanlegg. Det går frem av en fersk pressemelding fra Enova.

-Hele sju prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger helt i ro ved kai. Så strøm fra land kutter store utslipp, sier Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i pressemeldingen.

Hammerfest får mest
-Det største prosjektet denne gangen finner vi i Hammerfest, hvor det skal settes opp i alt ti landstrømanlegg i ulike størrelser. Etter utbygging kan havna tilby landstrøm blant annet til den betydelige fiskeflåten og offshoreflåten som anløper Hammerfest, fortsetter Nakstad.

Dette var fjerde runde med landstrømstøtte fra Enova, som til nå har bidratt til over 60 prosjekter langs hele kysten med samlet støtte på over 350 millioner kroner.

Enovas pressemelding