Bilde: Bergen Havn
Foto: Bergen Havn
Enovas støtte til landstrøm:

Landstrømsmillioner delt ut og ny konkurranse utlyst

Havn

Trondheim Havn, Drammen havn, Tromsø Havn og Arendal Havn er blant de som skal få støtte fra Enova for å bygge ut landstrømsanlegg og redusere utslipp fra skip til kai.

KS Bedrift Havns medlemmer arbeider for å gjøre sjøfarten enda mer miljøvennlig, og investeringer i landstrøm er et viktig tiltak for å redusere lokale utslipp av klimagasser.

I denne runden har KS Bedrifts havnemedlemmer Trondheim Havn, Drammen havn, Tromsø Havn og Arendal Havn nådd til topps i konkurransen og får innvilget støtte til å etablere landstrøm.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for skipsfarten er landstrøm en viktig del av denne omstillingen, sier Enovas markeds- og utviklingsdirektør Øyvind Leistad i pressemelding fra Enova.

Til sammen har Enova innvilget over 50 millioner kroner i støtte til nye landstrømsanlegg i 11 offentlige og private havner. Drammen og Trondheim er denne rundens store vinnere og stikker av med 46 prosent av støttepengene.

Følgende prosjekter er blitt innvilget støtte:

Støttemottaker

Sted

Sum

Trondheim Havn IKS

Orkanger

16 335 409 kr

Drammen Havn

Holmen, Drammen

8 912 512 kr

Trondheim Havn IKS

Hurtigrutekai, Trondheim

6 015 438 kr

Skipavika Næringspark AS

Skipavika havneterminal, Gulen

4 900 947 kr

Moss Havn KF

Moss havneterminal

4 500 000 kr

Stord Hamn

Nattrutekaien, Stord

3 040 000 kr

Tromsø Havn KF

Breivika, Tromsø

2 270 000 kr

Trondheim Havn IKS

Pir II, Trondheim

1 505 147 kr

BioMar AS

Myre, Øksnes i Vesterålen

1 450 000 kr

Arendal Havnevesen KF

Arendal

1 445 000 kr

Buksér og Berging AS

Kalhammeren, Stavanger

1 292 250 kr

 

Sum  

51 666 703 kr

 

Full pott til Trondheim Havn

Trondheim Havn har fått innvilget støtte til tre nye landstrømsanlegg. Støtten gjør at Trondheim Havn kan etablere landstrømsanlegg på Pir I og Pir II i Trondheim samt på Kai 2 og kai 4 på Trondheim Havn Orkanger.

- Vi er strålende fornøyd med å ha fått gjennomslag for alle våre søknader til Enova om støtte til våre landstrømprosjekter i Orkanger og i Trondheim med et tilskudd på totalt 23.9 millioner. Det viser hvor godt våre ansatte har jobbet med disse prosjektene og søknadene, sier havnedirektør Knut Thomas Kusslid og fortsetter

-I Trondheim Havn tar vi samfunns- og miljøansvaret meget alvorlig og ønsker å være en pådriver for en grønnere skipsfart og havnevirksomhet sammen med Enova og rederinæringen som stadig blir grønnere, legger han til.

- Artikkelen fortsetter under bildet -

Trondheim Havn (Foto: Åge Hojem)

Støtteordningen skal evalueres

I pressemeldingen om resultatene av den femte landskonkurransen varsler Enova samtidig at støtteordningen nå skal evalueres.

- Selv om støtteordningen er et viktig bidrag for å elektrifisere sjøfarten har KS Bedrift Havn tidligere påpekt en del svakheter ved ordningens innretning. For det første gjør dagens ordning at det blir en tilfeldig utbygging av landstrøm rundt kysten. For å spissformulerer meg litt, det er opp til hver havn om de søker eller ikke, og det er gjerne de som er flinkest i klassen til å skrive søknader som vinner gjennom, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn.

KS Bedrift Havn tror at en mer planmessig tilnærming til fordeling av midler er mer hensiktsmessig. Skal transporten langs kysten i større grad elektrifiseres må det være et hensiktsmessig nett av land- og ladestrømpunkter på samme vis som det må være et tilsvarende sammenhengende nett for el-biler.

KS Bedrift Havn mener derfor at offentlige tilskudd til utbygging av land- og ladestrøm i større grad burde vært gjort på bakgrunn av analyser av behov og en mer overordnet plan. Det er eksempelvis grunn til å spørre en bare skal legge CO2 til grunn, om den utbyggingen som er gjort er tilstrekkelig hensiktsmessig i forhold til de ulike flåtegruppene som går langs kysten, og den teknologiske utviklingen som skjer.

Ny søknadsrunde

Samtidig som resultatene fra femte søknads runde ble kunngjort, utlyste Enova den tredje landstrømskonkurransen på tre år. Kriteriene for den sjette konkurransen er tilsvarende som forrige og har søknadsfrist 21. september 2018.

Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om. Enova kan støtte inntil 75 prosent av investeringskostnaden.

Mer informasjon om den nye konkurranse finner du her…