forsøpling.jpg
Marint avfall utgjøre en stadig større trussel mot økosystemene og livet i havet. Foto: Kevin Krejci
Marin forsøpling

Miljødugnaden mot forsøpling av havet skal videreføres

Havn

- Førsøpling av havet er et problem som angår oss alle. Å rydde opp er viktig for å legge til rette for bærekraftig forvaltning av havressursene, sier Bernt C. Aaby, næringspolitisk rådgiver i KS Bedrift Havn.

Fiskeriministeren gir tilskudd til videreføring av nasjonal ryddedugnad for å fjerne søppel fra havet.

- Marin forsøpling har vist seg å være en av vår tids virkelig store miljøutfordringer. For å kunne høste mat fra havet også framtida, er vi nødt til å gjøre det vi kan for å rydde opp. Derfor har vi også i år bestemt oss for å bidra med midler til en frivillig opprydningsinnsats i fiskerinæringen, sier fiskeriminister Per Sandberg i pressemelding fra regjeringen. 

- Artikkelen fortsetter under bildet -

Fiskeriminster Per Sandberg (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Fishing for Litter ble opprettet i 2016 som et toårig prøveprosjekt hvor fiskere har bidratt med sin frivillige innsats og levert inn avfall de får opp fra sjøen. Ved mottakene har fiskerne levert avfallet gratis og på en enkel måte. Typer og mengder avfall er registrert slik at forebyggende tiltak kan målrettes best mulig.

I løpet av den toårige prøveordningen har det blitt levert totalt 132 tonn marint avfall til mottakene. Fishing for Litter er i dag etablert i åtte havner: Tromsø, Ålesund, Egersund, Karmøy, Båtsfjord, Hvaler, Austevoll og Måløy.

Prøveordningen ble formelt avsluttet ved årskiftet 2017-2018 og skal nå evalueres. En viktig målsetning med prøveordningen har vært å øke fiskernes bevissthet om egne bidrag av søppel til miljøet.

Fishing for Litter er en miljødugnad, og fiskerne gis ingen kompensasjon for sin innsats med å bringe marint avfall på land.

Les pressemeldingen fra regjeringen her