Containeromlasting_i_Orkanger_havn Foto Trondheim Havn.jpg
Lasting og lossing av containere til og fra containerskipet Tina i Orkanger havn. (Foto: Trondheim Havn / Wikimedia Commons)
Ny havnelov

Hør hva vi har i vente

Havn

Hva innebærer det at havnene kan bli mer markedsorienterte? Hva skjer med regelverket rundt havnekapitalen? På Bedriftenes Møteplass 2018 får du møte lederen for havnelovutvalget.

Advokat Kristin Bjella leder utvalget som lager utkast til ny havne- og farvannslov. På Bedriftenes Møteplass 2018 får du sjansen til å stille henne spørsmål om kursen som utvalget har staket ut.

Det var i stortingsmeldingen “Nasjonal havnestrategi” – som kom i 2015 – at regjeringen varslet et ønske om større, mer effektive og mer markedsorienterte havner. Her tok man også til orde for en liberalisering av reglene for havnekapitalen.

Året etter satte regjeringen ned utvalget som skal foreslå en ny havne- og farvannslov. Havnelovutvalget har nå levert sitt lovutkast.

For KS Bedrift Havn er det viktig å følge opp saken og sikre at havnene fortsatt har gode rammevilkår.