Skjermbilde.JPG (1)
Foto: Kystverket
Status 2018: Kystverkets årlige statusrapport

Kystverket har lansert sin årlige statusrapport

Havn

Kystverkets årlige statusrapport redegjør for utviklingen i skipstrafikk og godstransport til sjøs.

Status 2018 inneholder artikler innen temaene Skipstrafikk, Gods fra vei til sjø og Aktører.

Vi får presentert oppdaterte tall på bl.a. godsomslag og utseilt distanse samt nye kart på infrastruktur for alternative drivstoff. I tillegg er det interessante artikler om nærskipsfart og aktørbildet i vei- og sjøtransportmarkedet.

Les rapporten her…