Plast i havet er blitt et vanlig skue. Vi trenger å tenke nytt for å stoppe forsøplingen (foto: Istockphoto).
Plast i havet er blitt et vanlig skue. Vi trenger å tenke nytt for å stoppe forsøplingen (foto: Istockphoto).
Circular Cleanup

Sammen for å finne løsninger på forsøplingsfloken

Havn | Avfall

Plast i havet er verdens raskest voksende miljøproblem. Hvordan kan vi skape nye systemer nasjonalt og globalt for å gjøre opprydding mer effektiv, mer lønnsom og mer sirkulær?

Dette er spørsmål som vi har helt unike forutsetninger for å svare på i Norge, med vår gode marine kompetanse og avfallshåndtering. Norges Rederiforbund har tatt initiativ til et innovasjonsprogram hvor aktører på tvers av verdikjeden skal jobbe sammen for å skape morgendagens løsninger.

For samle og håndtere avfall på avveie på en effektiv og lønnsom måte er det behov for å skape et økosystem av nye løsninger og nye verdikjeder. Det betyr at vi må tenke nytt rundt hvordan vi overvåker, rydder, tar imot og håndterer avfall på avveie.

- Dette tror jeg blir et spennende og viktig prosjekt, sier administrerende direktør i KS Bedrift Øivind Brevik.

KS Bedrift organiserer både havner og avfallsselskaper. Brevik håper at medlemmer fra begge medlemsgruppene vil være med i dette prosjektet.

Vil du være med?

Selskapet Æra Strategic Innovation er engasjert som prosjektleder, og jobber nå med å mobilisere de mest fremoverlente aktørene for å ta tak i denne problemstillingen.

Er dere interesserte i å være en av deltakerne i Circular Cleanup? Ta kontakt med snorre@era.as og les mer om prosjektet her.