Pensjon - iStock.jpg
Den nye offentlige tjenestepensjonen blir en del av havnenes rammevilkår fremover. (Foto: iStock)

Tjenestepensjonen for havnene er i endring

Havn

For havnene blir pensjon viktig i årene som kommer. På Bedriftenes Møteplass 2018 vil Silje Aslaksen, seniorrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet, skisse opp hvordan ordningen blir og hva det innebærer for bedriftene som følger den.

- Den offentlige pensjonsordningen er nå i støpeskjeen, og det er viktig at havnene også er bevisste på dette. Vi trenger en god ordning som ivaretar havnenes interesser, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør for KS Bedrift Havn.

Alle havnemedlemmene i KS Bedrift vil bli berørt av forhandlingene om ny offentlig pensjonsordning. Forhandlingene startet opp 7. februar og skal være ferdige den 2. mars.

-Som arbeidsgiver- og næringsorganisasjon følger KS Bedrift nøye med i utformingen av den nye offentlige tjenestepensjonsordningen, legger Gammelsæter til.

På Bedriftenes Møteplass 2018 får du høre mer om forhandlingsresultatet og hva det vil innebære for havnene som følger ordningen.

Meld deg på Bedriftenes Møteplass 2018